Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(2) | 69–82

Article title

Matka, autobiografia. Próby

Authors

Title variants

EN
Mother, autobiography. Essays

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na podstawie lektury trzech współczesnych tekstów dotyczących macierzyństwa autor szkicu szuka odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dzisiaj matki mogą pisać autobiografie i w jakim celu piszące matki wybierają formy autobiograficzne. Autor interpretuje teksty Agnieszki Graff Matka feministka, Rachel Cusk Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa i Małgorzaty Łukowiak Projekt matka. Niepowieść, wykorzystując metodologie badań postkolonialnych. W ten sposób odpowiada na pytania dotyczące budowania/konstruowania podmiotowości matki i próby ich zapisu wykorzystujące formę felietonu, publicznego odczytu, eseju, bloga.
EN
The reading of three contemporary texts concerning maternity became the basis for searching for the answers to the following questions: how the autobiography of a mother might be written nowadays and why women choose this genre – what is the aim of fitting these texts into autobiography. The author interprets the texts of Agnieszka Graff (Matka feministka), Rachel Cusk (Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa) and Małgorzata Łukowiak (Projekt matka. Niepowieść) and uses the methodology of postcolonial research. In this way the author tries to answer the questions. These questions, included in journals, public appearances, essays or blogs, concern building/constructing subjectivity of mother.

Year

Issue

Pages

69–82

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Szczeciński

References

  • Cusk Rachel, Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa, przeł. Agnieszka Pokojska, Dom Wydawniczy Elipsa, Wołowiec 2014. Ettinger Brechta L., Podmiotowość matczyna, ready-made matko-potwór i etyka szacunku, „Czas Kultury” 2011, nr 163 (4). Galant Arleta, Autobiografia i płeć. W: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, Jadwiga Mielcarek, Aleksandra Gieczys, Feminoteka, Warszawa 2006. Galant Arleta, Autobiografia na kanon. W: Kanon i obrzeża, red. Inga Iwasiów, Tatiana Czerska, Universitas, Kraków 2005. Gautier Brigitte, Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej. W: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000. Gosk Hanna, Opowieści skolonizowanego/kolonizatora. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2010. Graff Agnieszka, Jestem stąd, Wydawnictwo Krytyki Polityczej, Warszawa 2014. Graff Agieszka, Matka feministka, Wydawnictwo Krytyki Polityczej, Warszawa 2014. Iwasiów Inga, Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004. Łukowiak Małgorzata, Projekt matka. Niepowieść, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2014. 25

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353-8694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6a146dd-16ff-438d-a646-1aa4e6d2ff81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.