Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 19-20 | 37-44

Article title

Kształcenie tłumaczy w zakresie frazeotranslacji

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Coaching interpreters: translation of phraseological units

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest problem tłumaczenia szeroko pojętej frazeologii, a zwłaszcza przygotowanie przyszłych tłumaczy do skutecznego radzenia sobie z tym problemem. Związki frazeologiczno‑‑ idiomatyczne, często typowe tylko dla danego języka naturalnego, są bardzo kłopotliwe dla tłumaczy, którzy zmuszeni są do skorelowania ich w dwóch różnych systemach językowych. Struktury tego typu bez wątpienia wymagają szczególnej troski w procesie tłumaczenia, a szeroko rozumiane kompetencje frazeologiczne, zarówno receptywne jak i produktywne, powinny zostać zasymilowane przez każdego sprawnego tłumacza. W praktyce tłumaczeniowej można mówić o różnych procedurach możliwych do stosowania w przekładzie frazeologii, a efektywne kształcenie tłumaczy w zakresie frazeotranslacji oznacza także stosowanie różnych technik i metod frazeodydaktycznych, użytecznych w procesie nabywania biernych i czynnych kompetencji frazeologicznych.
EN
This paper probes into the ways of translating broadly defined phraseological units, the focus being on how to coach prospective interpreters who are to effectively handle such translation. Idiomatic phraseological units, typically very idiosyncratic in a given language, are a source of difficulty for interpreters faced with the necessity to relate them to those of a different language. It is argued that special note should be taken of phraseological structures in the process of translation while phraseological competences, both receptive and productive, should become part and parcel of every interpreter’s working skills. There are a number of procedures applicable to the translation of phraseological units. Coaching interpreters effectively involves the use of various methods and techniques conducive to developing active and passive phraseological competences. Such strategies are described in the present paper.

Year

Volume

Pages

37-44

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Śląski, Katowice

References

  • Colson, J.‑‑ P. (1992), „Ébauche d’une didactique des expressions idiomatiques en langue étrangère”, Terminologie et Traduction, 2/3, s. 165‑‑ 181.
  • Colson, J.‑‑ P. (1995), „Quelques remarques sur l’enseignement de la phraséologie aux futurs traducteurs et interprètes”, Le Langage et l’Homme, XXX, 2‑‑ 3, s. 147‑‑ 156.
  • Dzierżanowska, H. (1977), Tłumaczenie tekstów nieliterackich. Założenia teoretyczne i wskazówki metodyczne, Wydawnictwo UW, Warszawa.
  • Mejri, S. (2009), „Figement, défigement et traduction. Problématique théorique”, w: Figement, défigement et traduction, Mogorrón Huerta, P., Mejri, S., (eds.), Universidad de Alicante, Alicante, s. 153‑‑ 163.
  • Mejri, S. (2011), „Phraséologie et traduction des textes spécialisés”, Universidad de Alicante, Alicante, s. 125‑‑ 137, [on‑‑ line] http://192.168.170.5/pmb/catalog.php – 20 X 2011.
  • Rejakowa, B. (1994), Mechanizmy językowe w przekładzie związków frazeologicznych (na materiale języka polskiego i słowackiego) Lublin, Rozprawy Habilitacyjne Wydziału Humanistycznego, LXXV.
  • Wéry, L. (2000), „Approche des expressions idiomatiques en FLE”, Le Langage et l’Homme, XXXV, 4, s. 215‑‑ 232.
  • Xatara, C.M. (2002), „La traduction phraséologique”, Meta: journal des traducteurs, 47, 3, s. 441‑‑ 444.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6aebd29-a10b-417b-9873-ba013a309a44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.