Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 35 | 335-343

Article title

Niedrukowany dokument z 1 maja 1331 roku dotyczący klasztoru dominikanek w Raciborzu

Authors

Content

Title variants

EN
No printed document from the May 1th 1331 concerning the Dominican Sisters in Racibórz

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W Archiwum Państwowym w Opolu przechowywany jest oryginał dokumentu braci Ottona i Fryderyka de Linavia z 1 maja 1331 r. Wcześniej był on w posiadaniu Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego w Zgorzelcu. Zapewne po II wojnie światowej znalazł się w Warszawie, a stąd trafił do Opola. Jest znany tylko z regestów i w całości nigdy nie był wydany drukiem. Dotyczy sprzedaży wsi Bieszków w pobliżu Nowej Cerekwi, mianowicie 8,5 łanów z wszystkimi dochodami, mniszce Eufemii (Ofce) raciborskiej i dominikankom w Raciborzu.
EN
In the State Archives in Opole there is stored the original document by brothers Otto and Frederick de Linavia from May 1st 1331. Previously, he was in possession of the Upper Lusatian Scientific Society (Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften) in Görlitz. Probably after World War II this was in Warsaw, and from there went to Opole. He is known only from regests and has never been completely released in print. It concerns the sale of Bieszków village near Nowa Cerekwia, which is 8.5 cornfields of all the revenue, to the nun Euphemia of Racibórz and Dominican Sisters in Racibórz.

Contributors

  • Opole

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6aee5ed-39c9-49dc-a0eb-77079c5b446a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.