Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 52 | 1 | 53-75

Article title

Koncepcja szczęścia w pismach Św. Augustyna

Authors

Content

Title variants

EN
Augustine’s concept of happiness

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ten stanowi omówienie koncepcji szczęścia, którą można wywieść z pism św. Augustyna z Hippony. Autor podejmuje się systematycznej rekonstrukcji poglądów tego myśliciela, argumentując na rzecz tego, iż dokonanie jej jest możliwe, i twierdząc, iż pewne podstawowe wątki w jego myśli pozostały takie same w ciągu całej jego działalności intelektualnej. Są nimi przede wszystkim: twierdzenie, iż dążenie człowieka do osiągnięcia szczęścia jest dla niego naturalne; twierdzenie, że istotą szczęścia jest osiągnięcie Boga; oraz twierdzenie, że droga do owego szczęścia wiedzie przez zyskiwanie przez człowieka mądrości. Autor przedstawia również główną zmianę w Augustyńskiej wizji szczęścia, którą stanowi „przeniesienie” możliwości jego osiągnięcia z życia obecnego na przyszłe.
EN
This article describes a conception of happiness which can be abstracted from the works of St. Augustine of Hippo. The article’s author undertakes a systematic reconstruction of Augustine’s views, thus claiming that such reconstruction is possible and that certain important themes of Augustine’s views remained the same during his entire intellectual career. These themes are the claim that man’s desire for happiness is natural to him; the claim that the essence of happiness consists in reaching God; and the claim that the path towards this happiness leads through gaining wisdom. The author also presents the main change that occurred in the Augustinian vision of happiness, that is, “moving” the possibility of reaching full happiness from this life to the afterlife.

Year

Volume

52

Issue

1

Pages

53-75

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii, Grodzka 52, 31−044 Kraków, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6b3191f-adc2-4005-8cd8-3d520a76e85f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.