Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 101 | 149-165

Article title

Kierunki rozwoju rynku energii wiatrowej

Title variants

EN
Directions of Development of Wind Energy Sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Energetyka odnawialna rozwija się bardzo dynamicznie. Część działań podejmowanych w zakresie tej energetyki jest efektem prowadzonej przez państwa i międzynarodowe organizacje polityki energetycznej wynikającej nie tylko z dbałości i troski o środowisko naturalne, ale także o bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych regionów. Spośród różnych źródeł energii odnawialnej na szczególną uwagę zasługuje energetyka wiatrowa. To w tym sektorze zachodzą najbardziej dynamiczne zmiany. Także w Polsce w sektorze energetyki wiatrowej podejmowane są znaczące przedsięwzięcia. O ile kilka lat temu powstawały pierwsze profesjonalne projekty farm wiatrowych, o tyle obecnie sektor ten zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę. W 2010 r. energetyka wiatrowa stała się dominującym źródłem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Polsce.
EN
The renewable energy is developing very dynamically. Some actions taken in the area of this kind of energy is an effect of the energy policy pursued by countries and international organizations. It results from the diligence and care about the natural environment as well as from the need of energy safety in particular regions. From among different renewable energy sources the special attention is worth to be put to the wind energy. This is the sector where the most dynamic changes are being made. Significant changes are also made in the polish wind energy sector. Few years ago, in Poland were standing up first professional wind farms projects. Nowadays, this sector of energy is starting to play more and more relevant role. In 2010 wind energy became a dominant renewable energy source in Poland.

Contributors

 • UP-H Siedlce

References

 • Chochowski A., Energetyka wiatrowa [w:] Chochowski A., Krawiec F. (red.), Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, Difin, Warszawa, 2008.
 • Chochowski A., Energetyka wiatrowa [w:] Krawiec F. (red.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2010.
 • Ginalska E., Ginalski P., Energia Gigawat, 09.2002.
 • Global Wind Report. Annual market update 2012, GWEC, http://www.gwec.net
 • Jabłoński W., Wnuk J., Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Efektywne zarządzanie inwestycjami - studia przypadków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2004.
 • Kuciński K.(red.), Energia w czasach kryzysu, Difin, Warszawa 2006.
 • Niedziółka D., Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 • Niedziółka M., Analiza opłacalności farm wiatrowych w Polsce [w:] Niedziółka D. (red.), Zielona energia w Polsce, CEDEWU, Warszawa 2012.
 • Wiśniewski G., Ligus M., Michałowska-Knap K., Morski wiatr kontra atom. Analiza porównawcza kosztów morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz ich potencjału tworzenia miejsc pracy, 2011.
 • Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Koć S., Energetyka wiatrowa - stan aktualny i pesrpektywy rozwoju w Polsce, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2012, http://www.ieo.pl

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6b31ea1-ec80-48d7-b931-f7cea0e03783
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.