Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 57-71

Article title

Potencjał militarny Europy Środkowej – znaczenie w systemie NATO, relacje w obrębie Unii Europejskiej, w kręgu własnym i globalnym

Content

Title variants

EN
Military potential of Central Europe – importance in the NATO system, relations within the European Union, within its own and in global circle

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Central European countries are not military powers, in this group only Poland has significant military potential. However, in the face of clearly indicated threats (military, economic, cultural), legitimate is expectation for coperation between countries of Central Europe. This cooperation not only strengthens the protection of their interests – but may also strengthen the structures of NATO and EU, to which these countries belong. For security of Central European countries very important is also support from the USA.

Year

Issue

11

Pages

57-71

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Stolarczyk M., Główne modele bezpieczeństwa europejskiego a państwa Grupy Wyszehradzkiej, (1990-1994), [w:] Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieje i realia, Przewłocki J., Osadnik B. (red.), Katowice 1995, s. 32-64.
 • http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp (16 VII 2017).
 • Radwan A., Arak P., Lewicki G., Inicjatywa In.Europa, http://index.ineuropa.pl/ (16 VII 2017).
 • http://www.defence24.pl/537171,wegierska-armia-potrzebuje-20-tys-rezerwistow (16 VII 2017).
 • http://www.defence24.pl/295973,czechy-podwoja-wydatki-obronne‑modernizacja-zwiekszenie-liczebnosci-armii-nowe-jednostki (16 VII 2017).
 • http://www.globalsecurity.org/space/facility/deveselu.htm (16 VII 2017).
 • Chicago Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm?mode=pressrelease (7 II 2013).
 • Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales (5 IX 2014).
 • Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016 (pkt 40).
 • Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 127-135.
 • Słomczyńska I., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – struktury – funkcjonowanie, Lublin 2007, s. 288-291.
 • Houck C., European Battle Groups May Finally Get the Funding to Fight (6 VI 2017), http://www.defenseone.com/politics/2017/06/european-battle-groups-may-finally-get-funding‑ fight/138455/ (5 VII 2017).
 • Koniec dyżuru Weimarskiej Grupy Bojowej UE, http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,4613,aktualnosci-z-polski,koniec-dyzuru-weimarskiej-grupy-bojowej-ue (15 XII 2016).
 • European Commission, Brussels, 7.6.2017 COM(2017) 295 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Launching the European Defence Fund.
 • Osadnik B., Nowy regionalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Wyszehradzka [w:] Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieje i realia, Przewłocki J., Osadnik B. (red.), Katowice 1995, s. 17-31.
 • Szaruga L., Przetwarzanie Międzymorza. Zarys problematyki, Kraków-Warszawa 2016, s. 33-41.
 • Przewłocki J., Historyczne doświadczenia współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (zarys problemu), [w:] Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej. Nadzieje i realia, Przewłocki J., Osadnik B. (red.), Katowice 1995, s. 9-16.
 • Patyna M., Problem integracji Rosjan w Estonii w latach 1989-2005, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, Winnicki Z. J., Baluk W., Tokarz G. (red.), Wrocław 2007, s. 115-138.
 • Rucki Ł., Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa wojskowego Federacji Rosyjskiej, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, Winnicki Z. J., Baluk W., Tokarz G. (red.), Wrocław 2007, s. 271-294.
 • Duda: Trójmorze ma ogromne znaczenie dla rozwoju UE i więzi transatlantyckich (7 VII 2017), http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/553700,andrzej-duda-trojmorze-polska‑chorwacja-unia-europejska.html (11 VII 2017).
 • Jóźwiak V., Dlaczego Trójmorze nie jest Międzymorzem? I czego może chcieć od Trumpa? (5 VII 2017), http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/553504,trojmorze-co-to-jest-jak-dziala.html (11 VII 2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6c495ac-bae1-4237-adf9-22aa8bdc9dac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.