PL EN


2016 | 7 | 1 | 13
Article title

Kointegracja ułamkowa pomiędzy indeksami cenowymi rynków nieruchomości, rynków instrumentów udziałowych rynku nieruchomości oraz rynków kapitałowych w Polsce, w Austrii oraz w USA.

Content
Title variants
EN
Polish Version Fractional cointegration relationships between the Polish, the Austrian and the USA direct property markets, securitized property markets and stock markets price indices
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main objective of this article is to present the results of the own research, which aim was to fulfill the literature gap in the scope of the existence of the domestic and the international fractional cointegration relationships between the domestic direct property markets, the securitized property markets and the stock markets price indices in the case of the economies of Poland, of Austria and of the USA, as well as in the case of the global relationships between these markets. The main findings of the scientific research, performed using the Engle-Granger two step approach combined with the fractional integration tests, have supported the thesis that the indicated indices have not been long term mutually nonlinearly cointegrated in the period between 2005 and 2014. Simultaneously, the lack of the long run mean reversion tendency have been confirmed in the selected cases, which is inconsistent with the previously obtained, by the author, confirmations of the linear long run equlibrium reversion relationships existence between all of the considered time series, using the Johansen tests approach.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników własnego badania naukowego, przeprowadzonego w celu wypełnienia luki badawczej w zakresie występowania krajowej oraz międzynarodowej kointegracji ułamkowej pomiędzy indeksami cenowymi rynków nieruchomości, rynków instrumentów udziałowych rynku nieruchomości oraz rynków kapitałowych w Polsce, w Austrii oraz w USA, jak również w zakresie występowania globalnej kointegracji ułamkowej pomiędzy wskazanymi grupami rynków inwestycyjnych. Rezultaty badania, przeprowadzonego z zastosowaniem testów kointegracji ułamkowej w ramach dwustopniowej procedury estymacji równań kointegrujących Engle’a-Granger’a, wsparły hipotezę, iż wskazane indeksy cenowe nie podlegały w okresie 2005-2014 wzajemnej nieliniowej kointegracji ułamkowej. Jednocześnie, w wybranych przypadkach został potwierdzony brak tendencji powrotu do długookresowego poziomu równowagi, co stoi w sprzeczności z wynikami uprzednio przeprowadzonego badania naukowego, z zastosowaniem metodyki testu Johansena, potwierdzającymi istnienie liniowej długoterminowej kointegracji pomiędzy wszystkimi rozważanymi szeregami czasowymi zmiennych.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c6d7be85-2d86-4573-8288-a1321a0e3819
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.