Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 100-111

Article title

TIME CAPSULE EDUARDO KACA JAKO EKSPERYMENTALNA ANALIZA POLITYKI CIAŁA W SPOŁECZEŃSTWIE KONTROLI

Authors

Content

Title variants

EN
‘Time Capsule’ by Eduardo Kac as Experimental Analysis of the policy of the body in a society of control

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Maciej Ożóg ‘Time Capsule’ by Eduardo Kac as Experimental Analysis of the policy of the body in a society of control Ożóg analyses the project entitled ‘Time Capsule’ by Eduardo Kac, one of the pioneers of biological art. Artist’s work is interpreted as a voice in the debate on the consequences of computerization of the biological body and the specifics of bioinformatics’ supervision and control. Controversial artistic and existential action by Kac touches such issues as transformation of individual identity in an era of biotechnological remediation of the body, the relationship between the material, physical body and its virtual-information mapping, the activity of the embodied subject in the context of the dynamic development of various tools of digital surveillance, as well as the specifics of control mechanisms and supervision in the era of bioinformation technologies.

Year

Volume

22

Pages

100-111

Physical description

Dates

published
2016-12-05

References

 • 1 K. D. Haggerty, R. V. Ericson, The surveillant assemblage, „British Journal of Sociology”, 2000, vol. 51, No. 4, s. 612–613.
 • 2 Tamże, s. 611.
 • 3 E. Kac, Time Capsule: Networking the Biological (Biotech and Trauma), [w:] Database Aesthetics. Art in the Age of Information Overflow, V. Vesna (red.), Minneapolis, London 2007, s. 253.
 • 4 I. van der Ploeg, Biometrics and the Body as Information: Normative Issues of the Socio-Technical Coding of the Body, [w:] Surveillance as Social Sorting, D. Lyon (ed.), London, New York 2003, s. 57–74.
 • 5 I. van der Ploeg, Genetics, Biometrics and the Informatization of the Body, „Ann Ist Super Sanità”, No. 1/2007, vol. 43, s. 47.
 • 6 I. van der Ploeg, Biometrics…, dz. cyt., s. 64.
 • 7 Tamże, s. 63.
 • 8 RFID (ang. Radio-frequency identification) – technika,która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu”. Zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/RFID [dostęp: 15.11.2016]. Pasywny transponder RFID to element układu RFID, który pozwala komputerowi lub innemu urządzeniu odczytującemu na identyfikację skanowanego obiektu. Zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Transponder [dostęp: 15.11.2016].
 • 9 Projekt został zainicjowany 11 listopada 1997 roku performansem, w trakcie którego Kac wprowadził do swego organizmu mikroprocesor zamknięty w biokompatybilnej kapsule, a następnie aktywował go i włączył do internetowej bazy danych. Akcja zyskała szeroką reprezentację medialną – była transmitowana i retransmitowana przez brazylijskie telewizje, zaś jej pełna dokumentacja udostępniona została w Internecie. Strona projektu: http://www.ekac.org/timcap.html. [dostęp:10.09.2016].
 • 10 E. Kac, Art at the Biological Frontier,[w:] Reframing Consciousness: Art Mind and Technology, R. Ascott (ed.), Exeter, Portland 1999, s. 92.
 • 11 E. Kac, Time Capsule, http://www.ekac.org/timcap.html [dostęp: 10.09.2016].
 • 12 D. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature,London 1991, s. 211.
 • 13 D. Lyon, Surveillance Society.Monitoring Everyday Life, Buckingham, Philadelphia 2001, s. 81.
 • 14 E. Thacker, The Global Genome,Cambridge, Massachusetts, London 2005, s. 28–29.
 • 15 E. Thacker, Biomedia, Minneapolis2004, s. 10.
 • 16 E. Kac, Art at the Biological…, dz. cyt.,s. 94.
 • 17 E. Kac, Time Capsule, dz. cyt.
 • 18 I. van der Ploeg, Genetics…, dz. cyt.,s. 48.
 • 19 Critical Art Ensemble, Digital Resistance, New York 2001, s. 35–36.
 • 20 E. Thacker, Database/Body: Bioinformatics, Biopolitics, and Totally Connected Media Systems, http://switch.sjsu.edu/web/v5n3/E-1.html [dostęp: 11.10.2016].
 • 21 A. Alterman, A Piece of Yourself: Ethical Issues in Biometric Identification, „Ethics and Information Technology”, No. 5/2003, s. 146.
 • 22 E. Mordini, S. Massari, Body, Biometrics and Identity, „Bioethics” 2008, No. 9, s. 494.
 • 23 Zjawisko function creep polega na użyciu zdobywanych danych w celu i w sposób nieautoryzowany, nielegalny lub niezgodny z pierwotnymi zamierzeniami, a także na wykorzystywaniu danych, które uzyskiwane są jako dodatkowy efekt uboczny określonego procesu pozyskiwania informacji i nie powinny być gromadzone ani podlegać przetwarzaniu. Zob.: E. Mordini, S. Massari, Body…, dz. cyt.
 • 24 E. Mordini, S. Massari, Body…, dz. cyt., s. 488–498.
 • 25 Tamże, s. 495.
 • 26 Zob.: Sentient City. Ubiquitous Computing, Architecture, and the Future of Urban Space, Mark Shepard (red.), Cambridge, Massachusetts, London 2011.
 • 27 Zob.: A. de Souza e Silva, From Cyber to Hybrid. Mobile Technologies as Interfaces of Hybrid Spaces, „Space and Culture”, 2006, vol. 9, No. 3, s. 261–278.
 • 28 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS2/05253.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6dbcfd5-78e6-488a-b4b3-0b7bc18dc03f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.