Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(35) | 157-170

Article title

„Czy to jest zamiast, w zastępstwie Zagłady?”. O postpamięci w sytuacji śmiertelnej choroby

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Post-memory and Terminal Illness

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Tony Judt (1948‑2010) descended from a Jewish family. He ran an active life. Judt was considered a unique erudite because he knew French, German and Czech fluently. He was a historian who specialized in the latest European history, an author of the brilliant synthesis Postwar. A History of Europe Since 1945 and many other books. He was also a Professor at New York University, and Director of NYU’s Erich Maria Remarque Institute, a political commentator and an essayist. In his prime he fell ill with amyotrophic lateral sclerosis (ALS), also known as Lou Gehrig’s Disease, which he described with medical precision in his autobiography The Memory Chalet. Being confronted with terminal illness it is hard to find right words to describe this difficult position. The seriously ill searches for adequate comparisons and conceptual models. Tony Judt, like Ulla‑Carin Lindquist and Agata Tuszyńska, finds them in the semantics of the Holocaust. Judt confessed that the Holocaust was always close to his life. In the book Thinking the Twentieth Century he called himself “heir of the Holocaust”. In the latest statements of Judt one can find discreet traces of postmemory.

Keywords

Contributors

 • Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

References

 • Albom M., Niezapomniana lekcja życia. Wtorki z Morriem, przeł. P. Szymor, Warszawa 2000.
 • Bugajewski M., Brzemię przeszłości. Zło jako przedmiot interpretacji historycznej, Poznań 2009, Historia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 212.
 • Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, przeł. A. Wolnicka, Warszawa 2011.
 • Hawking S., Moja krótka historia, przeł. A. Sobolewska, Warszawa 2014.
 • Hirsch M., Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105.
 • Hirsch M., Żałoba i postpamięć, przeł. K. Bojarska, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010.
 • Hirsch M., Spitzer L., Ghosts of Home. The Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory, Berkeley 2010, S. Mark Taper Foundation imprint in Jewish studies.
 • Hoffman E., After such Knowledge. Memory, History and Legacy of Holocaust, New York 2004.
 • Iłżecka J., Stwardnienie boczne zanikowe, [w:] Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, t. 2, red. W. Kozubski, P. Liberski, Warszawa 2014.
 • Judt T., Brzemię odpowiedzialności. Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, przeł. M. Filipczuk, Warszawa 2013, Seria Historyczna – Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 13.
 • Judt T., Historia niedokończona. Francuscy intelektualiści 1944‑1956, przeł. P. Marczewski, Warszawa 2012, Seria Historyczna – Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 10.
 • Judt T., Patrzę, jak umieram, rozm. i przeł. P. Bratkowski, „Newsweek” 2010, nr 4.
 • Judt T., Pensjonat pamięci, przeł. H. Jankowska, Wołowiec 2012, Esej – Wydawnictwo Czarne.
 • Judt T., Powojnie. Historia Europy od roku 1945, przeł. R. Bartołd, Poznań 2008.
 • Judt T., Rozważania o wieku XX . Rozmowy Timothy’ego Snydera z Tonym Judtem, przeł. P. Marczewski, Poznań 2013.
 • Judt T., Toni, [online] http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2010/apr/19/toni.
 • Judt T., Tony Judt’s Last Will, [online] http://www.youtube.com/watch?v=ByNVz7MTSho.
 • Judt T., Tropy lepszego świata, rozm. M. Rittenhouse, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 31.
 • Judt T., Zapomniany wiek XX . Retrospekcje, przeł. i wstęp P. Marczewski, Warszawa 2011, Kolory Idei.
 • Judt T., Źle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach, przeł. P. Lipszyc, Wołowiec 2011, Mikrokosmos/Makrokosmos. Lindquist U.‑C.,
 • Wiosłować bez wioseł. Książka o życiu i śmierci, przeł. B. Walczak‑Larsson, Warszawa 2006.
 • Marczewski P., Tony Judt – Orwell naszych czasów, [w:] T. Judt, Zapomniany wiek XX . Retrospekcje, przeł. i wstęp P. Marczewski, Warszawa 2011, Kolory Idei.
 • Okupnik M., Stygmat utraty. Autobiografia versus estetyka, [w:] Medium a doświadczenie, red. A. Drzał‑Sierocka, M. Skrzeczkowski, Łódź 2011, Konteksty sztuki. Konteksty estetyki, t. 3.
 • Orwid M., Przeżyć… I co dalej?, rozm. K. Zimmerer, K. Szwajca, Kraków 2006. Rosicka‑Jaczyńska K., Ołówek, Łódź 2011.
 • Snyder T., Tony Judt (1948‑2010), przeł. A. Pokojska, „Zeszyty Literackie” 2010, nr 4.
 • Spence J., The Memory Palace of Matteo Ricci, New York 1984.
 • Tuszyńska A., Ćwiczenia z utraty, Kraków 2007.
 • Ubertowska A., Praktykowanie postpamięci. Marianne Hirsch i fotograficzne widma z Czernowitz, „Teksty Drugie” 2013, nr 4.
 • Wardi D., Memorial Candles. Children of the Holocaust, London–New York 1992, International library of group psychotherapy and group process.
 • Yates F.A., Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, posł. L. Szczucki, Warszawa 1977.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6dcc835-395c-4dee-94b5-7584f233829c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.