Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 160 | 291-332

Article title

Zasada ostrożności, czyli heurystyka strachu oraz heurystyka odwagi w kontekście polityki gospodarczej

Content

Title variants

EN
Precautionary principle: heuristics of fear and heuristics of courage in the context of political economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy zasady ostrożności. Celem tekstu jest jej zdefiniowanie, interpretacja oraz powiązanie z polityką gospodarczą. Punktem wyjścia jest stwierdzenie istnienia niepewności sensu largo oraz naukowej niepewności sensu stricte. Te elementy sprawiają, że we współczesnej, coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce pewne zagrożenia nabierają charakteru systemowego. Konieczne jest unikanie tego rodzaju niebezpieczeństw, jednak istniejące narzędzia analityczne konstruowane w ramach teorii decyzji czy zarządzania ryzykiem są do tego niewystarczające. Stwarza to przestrzeń dla zasady ostrożności, która w zależności od specyfiki sytuacji decyzyjnej przybiera postać heurystyki strachu bądź heurystyki odwagi.
EN
The main goal of the article is to deliver a definition, interpretation and a potential application of precautionary principle in the field of political economy. Uncertainty in general, and scientific uncertainty in particular make a contemporary, increasingly globalized economy much more vulnerable. On the top of that, the very nature of certain risks is changing from local to systemic. It is necessarry to avoid such threats, but the existing risk management tools are insuficient and/ or inadequate to do so. Such a situation creates a potencial space for a concept of precautionary principle which, depending on the nature of decision, manifest itself as a heuristics of fear or as a heuristics of courage.

Journal

Year

Volume

160

Pages

291-332

Physical description

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego

References

 • Ahteensuu M., 2013, The Precautionary Principle and the Justifiability of Three Imperatives, „Homo Oeconomicus”, 30(1): 17–36.
 • Akerlof George A., Robert J. Shiller, 2015, Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, Princeton, NY, Princeton University Press.
 • Andriani P., McKelvey, 2009, From Gaussian to Paretian thinking: Causes and implications of power laws in organizations, „Organization Science”, 20(6): 1053–1071.
 • Aven T., 2011, On Different Types of Uncertainties in the Context of the Precaautionary Principle, „Risk Analysis”, 31(10): 1515–1525.
 • Bałtowski M. (red.), 2016, Ekonomia przyszłości: wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Blanchard O., Summers L., 2017, Rethinking Stabilization Policy: Evolution or Revolution?, NBER Working Paper Series, nr 24179.
 • Cranor F., 2001, Learning from the Law to address uncertainty in the Precautionary Principle, „Science and Engineering Ethics”, 7: 313–326.
 • Europejska Agencja Środowiska, 2001, Late Lessons From Early Warnings: The Precautionary Principle 1896–2000, https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22.
 • Feintuck M., 2005, Precautionary maybe, but what’s the principle? The precautionary principle, the regulation of risk, and the public domain, „Journal of Law and Society”, 32(3): 371–398.
 • Gardiner S.M., 2006, A core precautionary principle, „The Journal of Political Philosophy”, 14(1): 33–60.
 • Gigerenzer G., 2015, Risk Savvy. How to make good decisions, New York, Viking Adult.
 • Gigerenzer G., Todd P.M., 2000, Simple Heuristics That Make Us Smart, Oxford, Oxford University Press.
 • Gorman J., Gorman S., 2017, Denying to the Grave: Why We Ignore the Facts That Will Save Us, New York, Oxford University Press.
 • Graham J. D., 2001, Decision – analytic refinements of the precautionary principle, „Journal of Risk Research”, 4(2): 127–141.
 • Hansson S. O., 1997, The limits of precaution, „Faundations of Science”, 2: 293–306.
 • Henry C., Henry M., 2002, Formalization and Applications of The Precautionary Principle, Universite Catholique de Louvain, Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES), Discussion Paper: 2002–2008.
 • Jonas H., 1984, The Imperative of Responsibility, Chicago, The University of Chicago Press.
 • Koźmiński A. K., 2008, Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa, PWN.
 • Lemons J., Shrader-Frechette K., Cranor C., 1997, The precautionary principle: Scientific uncertainty and type I and type II errors, „Foundations of Science”, 2: 207–236.
 • Lo Ch., 2009, Risks, scientific uncertainty and the approach of applying precautionary principle, „Medicine and Law”, 28: 283–300.
 • Malinowski, G.M., 2017, Renesans strategii – czyli o niemożliwości uprawiania Evidence based Policy, „Organizacja i Zarządzanie”, 1992(113): 265–284.
 • Mandel M. J., 1996, The High Risk Society: Peril and Promise in the New Economy, New York, Random House.
 • Myhr A., Traavik T., 2001, The precautionary principle: Scientific uncertainty and omitted research in the context of GMO use and release, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 15: 73–86.
 • Parson E., 2000, Environmental trends and environmental governance in Canada, „Canadian Public Policy”, 26, dodatek II: 123–143.
 • Perrings C., Brock W., 2009, Irreversibility in economics, „The Annual Review of Resource Economics”, 1: 219–238.
 • Peterson M., 2006, The precautionary principle is incoherent, „Risk Analysis”, 26: 595–601.
 • Peterson M., 2007, Should the precautionary principle guide our actions or our beliefs?, „Journal of Medical Ethics”, 33: 5–10.
 • Post D.L., 2006, The precautionary principle and risk assessment in international food safety: How the World Trade Organization influences standards, „Risk Analysis”, 26(5): 1259– 1273.
 • Potocki T., Opolski K., 2015, Decyzje w obliczu „niepewnych ryzyk” – rola heurystyk i nurtu racjonalności adaptacyjnej, „Finanse”, 1(8): 43–70.
 • Raffensperger, C., Tichner J., 1999, Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle, Washington, Island Press.
 • Randall A., 2009, We already have risk management – Do we really need the precautionary principle?, „International Review of Environmental and Resource Economics”, 3: 39–74.
 • Randall A., 2011, Risk and Precaution, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Resnik D. B., 2004, The precautionary principle and medical decision making, „Journal of Medicine and Philosophy”, 29: 281–299.
 • Scheffer M., Carpenter S., Foley J., Folke C., Walker B., 2001, Catastrophic shifts in ecosystems, „Nature”, 413(11), 591–596.
 • Scruton R., 2012, Green Philosophy – How to Think Seriously About The Planet, London, Atlantic Books.
 • Stirling A., Gee D., 2003, Science, precaution and practice, „Public Health Reports”, 117(6): 521–533.
 • Sunstein S. R., 2003, Beyond the precautionary principle, „University of Pennsylvania Law Review”, 151(3): 1003–1058.
 • Sunstein C. R., 2005, Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Taleb N., 2014, The Precautionary Principle (with Application to the Genetic Modification of Organisms), Extreme Risk Initiative – NYU School of Engineering Working Paper Series, http://www.fooledbyrandomness.com/pp2.pdf.
 • Taleb N., 2016, The Logic of Risk Taking, http://www.fooledbyrandomness.com/rationality.pdf.
 • „The Economist”, 2013, Trouble at the Lab, 19 października, s. 26–30.
 • Treich N., 2001, What is the economic meaning of the precautionary principle?, „The Geneva Papers on Risk and Insurance”, 26(3): 334–345.
 • UNESCO – COMEST (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Tech-nology), 2005, The precautionary principle, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
 • US Chamber of Commerce, 2004, Policy brief about the precautionary principle, Washington DC: Environment, Technology & Regulatory Affairs Division, http:///www.uschamber.com.
 • Walker B., Salt D., 2006, Resilience Thinking, Washington, Island Press.
 • Weiss Ch., 2003, Expressing scientific uncertainty, „Law, Probability and Risk”, 2: 25–46.
 • Wingspread, 1998, Wingspread statement on the precautionary principle, Rachel’s Environment and Health Weekly 586, http://www.rachel.org/en/node/3850,2pp.
 • Vlek Ch., 2009, A precautionary-principled approach towards uncertain risks: Review and decision – Theoretic elaboration, „Reasmus Law Review”, 2(2): 129–168.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6de5f51-3bf3-496e-ae0e-df9263fb830d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.