Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(19) | 59-74

Article title

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych a kompetencje społeczne studentów z niepełnosprawnością wzrokową

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Coping strategies and social competence of students with visual impairments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto rozważania nad problemem radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez studentów z niepełnosprawnością wzrokową w kontekście posiadanych przez nich kompetencji społecznych. Otrzymane wyniki pokazały, że badana młodzież akademicka w sytuacji trudnej wyraźnie preferuje styl skoncentrowany na zadaniu i cechuje się zadowalającym poziomem kompetencji społecznych, zarówno w wyniku ogólnym, jak i w poszczególnych zakresach. Kompetencje społeczne są ważnym zasobem w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. Preferowanie stylu zadaniowego współwystępuje z wyższym poziomem kompetencji społecznych, podobnie jak preferowanie stylu unikowego, zwłaszcza opartego na poszukiwaniu kontaktów towarzyskich. Dominacja stylu skoncentrowanego na emocjach wiąże się natomiast z niższą skutecznością w funkcjonowaniu społecznym.
EN
The article deals with the problem of coping with difficult situations by students with visual impairments in the context of their social competence. The results obtained reveal that university students clearly prefer a task-oriented style in difficult situations, and are marked by a satisfactory level of social competence both in their general results and in individual aspects. Social competence is an important resource in coping with difficult situations. The preference of the task-oriented style co-occurs with a higher level of social competence, just as the preference of the avoidance coping style, especially the style based on the search for social contact. The dominance of the emotion-focused coping style is associated with lower effectiveness in social functioning.

Contributors

  • Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie, ul.Narutowicza 12, 20-004 Lublin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6e2766f-f6c6-4457-8efe-a3620bb2090f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.