Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 3 | 315-320

Article title

Analiza dokładności interpolacji kołowej obrabiarek CNC

Content

Title variants

EN
Analysis of the Circular Interpolation of the CNC Milling Machines

Conference

Edukacja-Technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule dokonano analizy wpływu parametrów procesu na błędy okrągłości i walcowatości detali. Próbki o cylindrycznym kształcie wykonano poprzez frezowanie z zastosowaniem interpolacji kołowej i poddano ocenie geometrycznej i wymiarowej.
EN
The article analyzes the impact of process parameters on the parts roundness and cylindricity. Samples of cylindrical shape were made by milling with the use of circular interpolation and sub-jected to geometric and dimensional assessment.

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

315-320

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

  • Student, członek studenckiego koła naukowego Mechanics, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Centrum Innowacyjnych Technologii, Polska
author
  • Student, członek studenckiego koła naukowego Mechanics, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Centrum Innowacyjnych Technologii, Polska

References

  • Burek, J., Żyłka, Ł., Żurek, P., Żurawski, K., Sałata, M. (2017). The Analysis of Barrel Mill’s Cut- -Layer Cross Section. Mechanik, 8–9, 714–716. DOI: https://doi.org/10.17814/mecha-nik.2017.8-9.103.
  • Majda, P. (2011). Pomiary i kompensacja błędów geometrycznych obrabiarek CNC. Inżynieria Maszyn, 1–2, 126–134.
  • Nittler, K.M., Farouki, R.T. (2016). A Real-Time Surface Interpolator Methodology for Precision CNC Machining of Swept Surfaces. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 83 (1–4), 561–574. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-015-7552-x.
  • Norma ISO-6983. Automation Systems and Integration – Numerical Control of Machines – Pro-gram Format and Definitions of Address Words.
  • Wolny, R. (2016). Ocena dokładności 5-osiowej frezarki CNC na podstawie obróbki przedmiotu próbnego. Mechanik, 8–9, 1164–1165. DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.299.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6e2b3ab-1c30-4fd9-842f-cb6447d6b106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.