Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 9 | 2(17) | 267-274

Article title

Seminarium „Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce”

Content

Title variants

EN
Seminar “Big Data and Cloud Computing as a New Tool of Science and Information”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wielkie zbiory danych stanowią jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata cyfrowego. Kwestie związane z przetwarzaniem Big Data oraz sposobami ich przechowywania, omawiano w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego podczas seminarium „Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce”. Naukowcy, bibliotekarze i specjaliści z branży IT poruszali takie tematy jak: nowoczesne metody analizy danych w chmurze obliczeniowej, nowe narzędzia w analizie danych, zbiory Big data w bibliotekach i informacji oraz projekty: Dariah.pl, Polska bibliografia literacka i Clarin.pl.
EN
Big Data is one of the most important challenges of the modern digital world. In particular, Big Data requires the use of parallel processing and new method of data storage. On March 9, 2016 in the library of Warsaw University took place a seminar: “Big Data and cloud computing as a new tool of science and information”. Researchers, librarians and IT specialists have dealt with such topics as: modern methods of data analysis in the cloud computing, new tools in data analysis, Big Data collection in libraries and information, likewise about projects: DARIAH.pl, Polish Literary Bibliography and CLARIN.pl

Year

Volume

9

Issue

Pages

267-274

Physical description

Dates

published
2016-12

Contributors

  • Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

References

  • Ambrust Michael, Fox Armando, Griffith Rean i in., A view of cloud computing. „Communications of the ACM CACM” [online] 2010, nr 4 (53) [dostęp 10 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1721672.
  • Bring your data to life with Microsoft Power BI [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://powerbi.microsoft.com/en-us/.
  • Gogołek Włodzimierz, Informacyjny potencjał rafinacji zasobów sieciowych. „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” [online] 2014, tom 6/17 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ujk.edu.pl/ibib/studia/pdf/170/informacyjny_potencjal.pdf.
  • Płoszajski Piotr, Big Data: nowe źródło przewag i wzrostu firm. „E-mentor” [online] 2013, nr 3 (50) [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/50/id/1016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6e58dbc-3b2d-4262-9310-1198c0e0a056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.