Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 71-78

Article title

Dziecko jako zuch w organizacji harcerskiej w Drugiej Rzeczypospolitej

Content

Title variants

EN
The Child as a Lad in Scouting Organization in the Second Polish Republic

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ruch zuchowy po I wojnie światowej był w naszym kraju bardzo niszowy. Dopiero w latach 30. XX wieku szybko zaczął rosnąć w siłę. Wychowanie zuchowe nastawione było na rozwijanie indywidualnych umiejętności i predyspozycji dziecka, starając się jednocześnie rozwijać umiejętności społeczne. Pomysły pracy z małymi dziećmi po raz pierwszy znalazły odzwierciedlenie w Związku Zuchów działającym przy szkołach elementarnych. Kontynuacją tej idei był ruch zuchowy umocowany przy żeńskiej gałęzi harcerstwa, który zaczął rozwijać się prężnie po 1926 roku W męskiej gałęzi harcerstwa praca z najmłodszymi oparta była na angielskich wzorcach, a co za tym idzie na fabule Księgi Dżungli Rudyarda Kiplinga nie do końca znajdującej odzwierciedlenie w realiach i pejzażu polskim. Ostatecznie ruch zuchowy w Polsce ukształtował się w latach 30. XX w., będąc kompilacją angielskiego ruchu wilczęcego, polskich wzorców harcerskich oraz doświadczeń żeńskiej gałęzi zuchowej II RP.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

71-78

Physical description

Contributors

 • Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Bydgoszcz

References

 • Baden-Powell R. (1923). Wilczęta. tł. T. Strumiłło. Warszawa: Książnica Harcerstwa i Kultury Fizycznej.
 • Baden-Powell R. (1928). Wilczęta, tł. T. Stumiłło. Poznań: Księgarni Św. Wojciecha.
 • Falkowska J. (1926a). Ogólne wytyczne ruchu zuchowego. Archiwum Akt Nowych, ZHP, syg. 2002.
 • Falkowska J. (1933). W gromadzie zuchów. Katowice: Na Tropie.
 • Falkowska J. (1926). Zasady prowadzenia gromad zuchowych. Harcmistrz, 3.
 • Kamiński A. (1932). Antek Cwaniak. Katowice: Na Tropie.
 • Kamiński A. (1933). Książka wodza zuchów. Katowice: Na Tropie.
 • Kamiński A. (1935). Krąg Rady. Katowice: Na Tropie.
 • Wiadomości Urzędowe (1926), 3, s. 4.
 • Zienkiewiczówna B. (1917). Związek Zuchów, czyli młodych harcerzy. Warszawa: Wydawnictwo Księgarni J. Lisowskiej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6ea9985-b1ad-47ac-9515-5e3c840a6cb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.