Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(30) | 115-128

Article title

Silence as a symbol of death in the reflection of Gisele Brelet and Tōru Takemitsu

Authors

Content

Title variants

PL
Cisza jako symbol śmierci w refleksji Gisele Brelet i Tōru Takemitsu

Conference

Council of Scientific Student's Organisations of the Jagiellonian University

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The link between silence and death has been a recurring theme of human thought and can often be found in reflections on music. Among many attempts to approach this problem, the author of this paper focuses on those done by Gisele Brelet and Tōru Takemitsu. The “faithful companion” of music which “perpetually is born, dies and is born again” – this is one of the ways in which French musicologist describes silence. “For a human being, there is always the duality of life and death. Music as an art form always has to connect vehemently with both” – notices Japanese composer, who in another statement combines silence with “the dark world of death”. Interestingly, both Brelet and Takemitsu arrive at the conclusion that such connotations may well be the source of the fear of silence that affects some composers or performers. Despite different contexts, some analogies to their thought – like connecting silence with nothingness and loneliness – may be also found in the Canadian composer Raymond Murray Schafer’s writings, presented fragmentarily in the last subsection. The differences in the notion of the problem between the authors are, moreover, discussed in this paper.
PL
Związek pomiędzy ciszą i śmiercią to wciąż powracający motyw w ludzkiej myśli. Często znajduje on swoje odzwierciedlenie w muzyce. Spośród licznych prób zmierzenia się z tą kwestią autor niniejszego artykułu skoncentrował się na tych podjętych przez Gisele Brelet i Tōru Takemitsu. „Wierna towarzyszka” muzyki, „stale rodząca się, umierająca i odradzająca się na nowo” – oto jeden ze sposobów, w jaki ciszę opisuje francuska muzykolog. „Dla człowieka zawsze będzie istniał dualizm życia i śmierci. Muzyka jako forma sztuki musi się łączyć z całą żarliwością z każdym z tych elementów” – zauważa japoński kompozytor, który w innej wypowiedzi łączy ciszę z „mroczną krainą śmierci”. Co ciekawe, zarówno Brelet, jak i Takemitsu dochodzą do wniosku, że tego rodzaju powiązania mogą stać się źródłem strachu przed ciszą, wpływającego na kompozytorów bądź wykonawców. Pomimo odmiennych kontekstów pewne analogie do ich poglądów – na przykład łączenie ciszy z nicością i samotnością – można odnaleźć w pismach kanadyjskiego kompozytora Raymonda Murraya Schafera. Zostały one pokrótce omówione w ostatnim podrozdziale. W artykule zaprezentowano także różnice w spojrzeniu autorów na podjęty problem.

Year

Issue

Pages

115-128

Physical description

Dates

online
2016-07-01

Contributors

author
 • Jagiellonian University in Kraków

References

 • Aries P., Western attitudes toward death: from the Middle Ages to the present, Baltimore 1974; Polish edition (transl. K. Marczewska): Rozważania o historii śmierci, Warszawa 2007.
 • Bartel D., Musica poetica: Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music, Lincoln 1997.
 • Bauman Z., Mortality, Immortality and Other Life Strategies, Stanford, Calif. 1992; Polish edition (transl. N. Leśniewski): Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 1998.
 • Brelet G., Le temps musical: essai d’une esthetique nouvelle de la musique. [Vol.] 2, La forme musicale, Paris 1949.
 • Brelet G., Musique et silence, “Revue Musicale” 1946, Vol. 22, No. 200. Reprinted as Music and Silence, in: Reflections on Art: A Source Book of Writings by Artists, Critics, and Philosophers, red. S.K. Langer (ed.), New York 1968.
 • Brelet G., Musiques exotiques et valeurs permanentes de l’art musical, “Revue Philosophique de la France et de l’Étranger” 1946, Vol. 136, No. 1/3.
 • Cage J., Silence. Lectures and writings, Middletown, Conn. 1973 (First printing 1961).
 • Fubini E., History of music aesthetics, London 1990.
 • Harris E.T., Silence as Sound: Handel’s Sublime Pauses, “The Journal of Musicology” 2005, Vol. 22, No. 4.
 • Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.®, [online] http://www.biblica.com [accessed: 04.04.2016].
 • Johnson J., Webern and the Transformation of Nature, Cambridge 1999.
 • Keene D., Japanese Aesthetics, “Philosophy East and West” 1969, Vol. 19, No. 3.
 • Lee Chenette J., The concept of ma and the music of Takemitsu, Grinnell 1985.
 • Link S., Going gently: contemplating silences and cinematic death, in: Silence, music, silent music, N. Losseff, J. Doctor (eds.), Aldershot – Burlington 2007.
 • Littlefield R., The Silence of the Frames, “Music Theory Online” 1996, Vol. 2, No. 1, [online] http://www.mtosmt.org/issues/mto.96.2.1/mto.96.2.1.littlefield.html [accessed: 04.04.2016].
 • Metzer D., Modern Silence, “The Journal of Musicology” 2006, Vol. 23, No. 3.
 • Modi J.J., The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees, Bombay 1937, [online] http://www.avesta.org/ritual/rcc1937.pdf [accessed: 04.04.2016].
 • Park J. Y, Buddhism and postmodernity. Zen, Huayan, and the possibility of Buddhist postmodern ethics, Lanham 2008, pp. 11–30 (Chapter 1: The Silence of the Buddha).
 • Pärt A., Cantus in Memoriam Benjamin Britten (score), Universal Edition, Wien 1981.
 • Peek P., Re-Sounding Silences, in: Sound, P. Kruth, H. Stobart (eds.), Cambridge 2000.
 • Rousseau J.-J., Ch.E. Butterworth (transl.), The reveries of the solitary walker, Indianapolis 1992.
 • Sakamoto M., Takemitsu and the Influence of “Cage Shock”: Transforming the Japanese Ideology into Music, unpublished Ph.D. Thesis, Lincoln, Nebraska 2010, [online] http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=musicstudent [accessed: 04.04.2016].
 • Schafer R.M., The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world, Rocherster, Verm. 1994.
 • Skupin R., Muzyka ciszy i cisza w muzyce kultur Orientu, in: Wokoł ciszy. W stulecie urodzin Johna Cage’a, M. Grajter (ed.), Łódź 2013.
 • Takemitsu T., About ‘Marginalia’, in: “Takemitsu Toru Chosakushu”, Vol. 2, Y. Chayama and M. Kimura (transl.; as cited in: Y. Chayama, The Influence of Modern Art on Toru Takemitsu’s Works for Piano, The University of Arizona 2013, p. 96).
 • Takemitsu T.; Y. Kakudo, G. Glasow (transl. and eds.), Confronting Silence. Selected Writings, Berkeley 1995.
 • Vovelle M., La Mort et l’Occident de 1300 a nos jours, Paris 1983; réed. 2001.; Polish edition (transl. T. Swoboda et al.): Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po wspołczesność, Gdańsk 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353-7094

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6f4687b-ccd1-4849-af25-2cd3460d388f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.