Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2006 | 8 | 13-55

Article title

Przezwyciężanie dualizmu kartezjańskiego w świetle problemu „innych umysłów” w ujęciu Ludwiga Wittgensteina

Content

Title variants

EN
The Overcoming of Cartesian Dualism In The Light Of The Wittgenstein's "Other Minds" Problem

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule pokazuję jak Wittgenstein na gruncie swej drugiej filozofii przezwycięża dualizm Kartezjański w świetle problemu innych umysłów. Moje stanowisko jest przedstawione w szerszej perspektywie uwzględniającej m.in. pogląd Strawsona i behawioryzm. Głównie koncentruję się na następujących problemach :sposobie użycia wyrażeń mentalnych w pierwszej i trzeciej osobie, teorii podwójnego aspektu , pojęciu kryterium-które jest kluczowe dla mojej argumentacji- jak uczymy się wyrażeń mentalnych oraz na wzajemnym związku jaki zachodzi pomiędzy wyrażeniami mentalnymi w pierwszej i trzeciej osobie.
EN
In this article I am showing how Wittgenstein in his second philosophy overcomes Cartesian dualism in the light of the other minds problem. My standpoint is presented in a wider perspective, which takes into consideration other conception and theories a.o. Strawson ‘s double aspect theory and behaviorism. Mainly I am concentrating on following issues: the use of mental expressions from the first and third person perspective, the concept of criterion ,- which is crucial for my argumentation -how do we learn the mental expressions , the mutual connection between first and third person mental expressions.

Keywords

Journal

Year

Issue

8

Pages

13-55

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Austin [2003] – J.L. Austin, Mówienie i poznawanie, PWN, Warszawa 1993.
 • Blackburn [1997] – S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, red. J. Woleński, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 • Dąmbska [1967] – I. Dąmbska, O filozofii lingwistycznej, w: O narzędziach i przedmiotach poznania, PWN, Warszawa 1967.
 • Descartes [1958] – R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, PWN, Warszawa 1958.
 • Quine [1995] – W.V.O. Quine, Stany umysłu, w: Filozofia umysłu. Fragmenty filozofii analitycznej, t. 2, red. B. Chwedeńczuk, Fundacja Aletheia – Spacja, Warszawa 1995, s. 263-267.
 • Rorty [1998] – R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu. (Eseje z lat 1972-1980), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 • Russell [1905] – B. Russell, On denoting, „Mind” (14) 1905, s. 479-493.
 • Strawson [1980]– P.F. Strawson, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, PAX, Warszawa 1980.
 • Wykaz cytowanych dzieł L. Wittgensteina wraz z wykazem używanych skrótów:
 • TLF – Tractatus logico-philosophicus, PWN, Warszawa 1997.
 • DF – Dociekania filozoficzne, PWN, Warszawa 1972.
 • NBZ – Niebieski i brązowy zeszyt, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1998. K – Kartki, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
 • OP – O pewności, Biblioteka Aletheia, Warszawa 1993.
 • PR – Philosophical Remarks, red. R. Rhees, Basil Blackwell, Oxford 1975.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6fcb878-5cc2-44d6-9a93-b973947106f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.