Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 4(60) | 163–178

Article title

Ekspaci w Polsce – charakterystyka i przegląd badań

Authors

Content

Title variants

EN
Expats in Poland: characteristics and review of studies

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article provides a demographic profile of expats residing in Poland and outlines the main challanges this group is facing in the course of foreign missions in Poland. The analysis is conducted on the basis of available research and statistics. The article also contains a theoretical approach to the phenomenon of expatriation, its main functions, objectives and opportunities it provides in the development of the workplace. The financial effectiveness of this solution and possibilities of its optimization are discussed as well.

Journal

Year

Issue

Pages

163–178

Physical description

Contributors

author
 • Doktor nauk społecznych, specjalista ds. oceny skutkow regulacji BAS; e-mail: izabela.bien@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5809-7429

References

 • 1. Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym, red. M. Dudkiewicz, P. Majewski, M.st. Warszawa, Uniwersytet SWPS, Fundacja Obserwatorium, Warszawa 2017.
 • 2. Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, red. S. Przytuła, Difin, Warszawa 2017.
 • 3. Pocztowski A., Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • 4. Przytuła S., Bariery i dysfunkcje w transferze wiedzy pomiędzy centralą korporacji a filią zagraniczną [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne, red. M. Stor, seria „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 429, Wrocław 2016.
 • 5. Przytuła S., Cele zagranicznych misji ekspatriantów oraz transfer wiedzy między obcokrajowcami a lokalną kadrą – na podstawie studium przypadku w filii niemieckiej korporacji w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, t. XVI, z. 3, cz. I.
 • 6. Przytuła S., Ekspaci w Polsce – silnym czy słabym ogniwem w zarządzaniu polską filią? Wyniki badań empirycznych [w:] Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność. Nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją, red. M. Rozkwitalska, seria „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, t. 19, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • 7. Przytuła S., Ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana jako formy migracji transnacjonalnej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2017, nr 1(163).
 • 8. Przytuła S., Ekspatrianci w Polsce – wstępne wyniki badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 6(89).
 • 9. Przytuła S., Postrzeganie ekspatriantów przez lokalną kadrę menedżerską – korzyści i problemy we wzajemnej współpracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2014, nr 6(101).
 • 10. Przytuła S., Sukces ekspatriacji – perspektywa indywidualna i organizacyjna, „Zarządzanie i Finanse” 2016, nr 2(1).
 • 11. Purgał-Popiela J., Ekspatriacja w przedsiębiorstwie międzynarodowym – z punku widzenia centrali i oddziału goszczącego, „Zarządzanie i Finanse” 2012, t. 10, nr 1, cz. 3.
 • 12. Raźniewski K., Badanie efektywności w procesie zarządzania ekspatriacją w Polsce – komunikat z badań, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 6(89).
 • 13. Rozkwitalska M., Ekspaci z perspektywy lokalnej kadry, Texter, Warszawa 2011.
 • 14. Rozkwitalska M., Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych – wyniki badań, „Organizacja i Kierowanie” 2010, nr 3(141).
 • 15. Rozkwitalska M., Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, „Problemy Zarządzania” 2009, t. 7, nr 3(25).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c700790f-81fa-4d5f-8c0f-bc52e61a5837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.