PL EN


2015 | 4(13) | 25-39 (15)
Article title

SOCJOTECHNIKA I JEJ KONSEKWENCJE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH Z 2014 ROKU – PRZYKŁADY WYBRANYCH MIAST WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Authors
Content
Title variants
EN
SOCIAL ENGINEERING IN THE 2014 LOCAL ELECTIONS – EXAMPLES OF SELECTED CITIES OF MALOPOLSKA VOIVODESHIP
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The target of the analysis of this thesis is the social engineering’ techniques and methods used by politicians during the local election campaign in the Malopolska voi-vodeship in 2014. The article includes selected examples of various election activities, which could be observed in different cities throughout the region. The examination of the thesis embodied those practices, the main purpose of which is to gain trust and support from the electorate, as well as those activities which have unethical and unfair character. Moreover, the media’s participation in the campaign and their influence on the electorate has been analyzed. The article includes the answer to the question: what influence had involvement of social engineering techniques during the election campaign on local communities and candidates?
Year
Issue
Pages
25-39 (15)
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagiel-loński, ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków, e-mail: judyta_pasiut@interia.pl
References
 • Bsoul M., Łazorko K., 2009, Socjotechnika w kampanii wyborczej i jej wpływ na posta-wy elektoratu – przykład wyborów samorządowych [w:] Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś, t. 2, red. A. Kasińska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz, Kielce.
 • Debata Radio Kraków, Wadowice: burmistrz nie przyszła na debatę, a teraz ma pretensje (2014–11–19), http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/wa dowice-wyborcza- dogrywka-przed-druga-tura/ (16.01.2015).
 • Fałek A., 2014, Wyborcza kampania pomówień i donosów (2014-10-23), http://www. dziennikpolski24.pl/artykul/3618598,wyborcza-kampania-pomowien-i-donosow,id,t. html (9.01.2015).
 • Hadnagy C., 2012, Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami, Gliwice.
 • Informator Sądeckiej Telewizji Internetowej TV-NS, http://tv-ns.pl/informator/artur-czernecki-pozywa-tygodnik-miastons/ (15.01.2015).
 • Jaskiernia J., 2009, Postawy wyborcze ukształtowane w wyniku oddziaływania socjotechnicz-nego a problem legitymizacji do sprawowania władzy [w:] Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś, t. 1, red. A. Kasińska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz, Kielce.
 • Jaśkiewicz M., 2014, WSB: Nowak i Handzel w drugiej turze (2014-11-14), http://www. miastons.pl/77,11620,WSB_Nowak_i_Handzel_w_drugiej_turze.html (8.01.2015).
 • Karwat M., Ziółkowski J. red., 2013, Leksykon pojęć politycznych, Warszawa.
 • Kmak R., 2014a, Ludomir Handzel – człowiek na styku biznesu i polityki, cz. II, http://www.miastons.pl/77,Aktualnosci.htm?action=more&id=11591 (15.01.2015).
 • Kmak R., 2014b, Artur Czernecki w „teatrze groteski”? (2014-11-03), http://www. miastons.pl/77,Aktualnosci.htm?action=more&id=11536 (15.01.2015).
 • Komunikat Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza (2014-11-28), http://www. nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/11530 (15.01.2015).
 • Malisz P., 2014, Brzesko: ruszył proces byłego prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały (2015-03-04), http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3693548,proces-scigaly-nie-moze-doczekac-sie-rozpoczecia,id,t.html (31.03.2015).
 • Michalak B., Sokala A., Uziębło P. 2013, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa.
 • Mlicki M. 1986, Socjotechnika. Zagadnienia etyczne i prakseologiczne, Wrocław.
 • Oświadczenie Ryszarda Nowaka (2014-11-27), http://www.nowakryszard.pl/aktualno sci/oswiadczenie-prezydenta-ryszarda-nowaka-20141127172755/ (15.01.2015).
 • Oświadczenie Romana Ciepieli, http://romanciepiela.pl/index.php?option=com_content & view=article&id=188:poparcie-ministra-dla-romana-ciepieli&catid=1:latest-news (5.01.2015).
 • Oświadczenie WSB-NLU, http://sadeczanin.info/wybory-samorzadowe-2014,38/oswiad czenie-wsb-nlu-popiera-ludomira-handzla,66693#.VRhMw47LKA8 (8.01.2015).
 • Pawełczyk P., Piontek D. 1999, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań.
 • Piłat B. 2014, Niemrawa kampania wyborcza. Partie złożyły broń?, „Gazeta Wyborcza”, http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35824,16555005,Niemrawa_kampania_wyborcza__Partie_zlozyly_bron_.html (16.01.2015).
 • Polska Agencja Prasowa, http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl &_PageID=1&s=infopakiet&dz=kraj&idNewsComp=186485&filename=&idnews=189796&data=&status=biezace&_CheckSum=-1327108364 (5.01.2015).
 • Porębska J. 2014, Brudna kampania przedwyborcza w Krynicy (2014-08-05), portal Radia Kraków, http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/nowy-sacz/brudna-kampania- przedwyborcza-w-krynicy/ (9.01.2015).
 • Program RTK „Gospodarka i Biznes”, Luty 2012, https://www.youtube.com/watch? v=Nd1eK1YhZho (15.01.2015).
 • Rzepa J. 2014, Ludomir Handzel – człowiek na styku biznesu i polityki (2014-10-27), http://www.miastons.pl/77,Aktualnosci.htm?action=more&id=11487 (15.01.2015).
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. red., 1969, Mały słownik języka polskiego, Warszawa.
 • Sobkowiak L. 2009, Socjotechniczne mechanizmy walki politycznej [w:] Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś, t. 1, red. A. Kasińska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz, Kielce.
 • Sondy i sądy NTV, wywiad z L. Handzlem w NTV Naszej Telewizji Sądeckiej, http://www.ntvsadecka.pl/10,1716-sondy_i_sady..html (15.01.2015).
 • Spot wyborczy Grzegorza Fecko, http://grzegorzfecko.pl/2014/10/spot-wyborczy-grze gorz-fecko/ (16.01.2015).
 • Spot wyborczy Jacka Majchrowskiego, https://www.youtube.com/watch?v=syLq N1eJv9E, https://www.youtube.com/watch?v=TOQtD0PO50o (16.01.2015).
 • Spot wyborczy Ludomira Handzla, https://www.youtube.com/watch?v=1SMz43nj9nk, https://www.youtube.com/watch?v=1SMz43nj9nk (16.01.2015).
 • Spot wyborczy Łukasza Gibały, https://www.youtube.com/watch?feature= player_em bedded&v=ql_M-EFFDSQ, https://www.youtube.com/watch?v=7DdImftIdKk (16.01. 2015).
 • Spot wyborczy Marka Lasoty, http://www.mareklasota.pl/moj_spot_wyborczy_1.html (16.01.2015).
 • Spot wyborczy Ryszarda Nowaka, http://www.nowakryszard.pl/ (16.01.2015).
 • Skowron G., 2014, Emocji w tej kampanii nie było, „Dziennik Polski” z dn. 14 listopada 2014, s. A6.
 • Skórka A., 2014, Sprawa Ścigały w sądzie. Prokurator oskarża prezydenta Tarnowa o przyjęcie dwóch łapówek (2014-10-07), http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/ 3501661,sprawa-scigaly-w-sadzie-prokurator-oskarza-prezydenta-tarnowa-o-przyje cie-dwoch-lapowek,id,t.html (5.01.2015).
 • Storch B., Adamek i Wituszyński wiceprezydentami, Gwiżdż w Wodociągach? (2014-11-26), http://www.sadeczanin.info/wybory-samorzadowe-2014,38/adamek-i-wituszynski-wiceprezydentami-gwizdz-w-wodociagach,66552#.VLgRjMnpxTA (15.01.2015).
 • Szalkiewicz W., 2014, Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych, Kraków–Warszawa.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, DzU 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
 • Walerjan B., 2008, Stosunek do przeciwników politycznych w kampaniach wyborczych – próba oceny etycznej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, vol. 11, nr 2, Łódź.
 • Widera Z., 2009, Socjotechnika w kampaniach wyborczych – aspekty etyczne [w:] Socjo-technika w polityce wczoraj i dziś, t. 2, red. A. Kasińska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz, Kielce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c705a183-9827-4e4d-9cb2-2a7d03e6b3f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.