PL EN


2018 | 9 | 2 | 129-137
Article title

Infografika – aktywizujące środowisko edukacyjne

Content
Title variants
EN
Infographics – Engaging Educational Environment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
tworzenia w celu efektywnej wizualizacji informacji, danych i wiedzy oraz publikowania ich w portalach LCMS dla osiągnięcia celów pedagogicznych. Zwraca uwagę na znaczenie, jakie mają w stymulowaniu studentów do aktywnego i kreatywnego uczestniczenia w procesie uczenia się. Podkreśla także ich ogromną rolę w innowacyjnej edukacji, w szczególności we współczesnej edukacji akademickiej, której zadaniem jest wspieranie każdego studenta w rozwoju umiejętności twardych i miękkich potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w zmieniającym się środowisku pracy. Zdaniem autorów infografiki czynią zwłaszcza kształcenie zdalne jeszcze bardziej interaktywnym, stymulującym i satysfakcjonującym doświadczeniem.
EN
The paper aims to analyse a wide spectrum of issues related to infographics: how to design them so that they can effectively visualise information, data and knowledge, how to upload them to an LCMS for pedagogic gain, how to use them to engage students in learning and make them active and creative participants. It also emphasises their important role in innovative education, particularly in modern academic education, which should support every student to develop both hard and soft skills and empower them to succeed in the changing work context. The authors view the use of infographics as a step forward in making online learning an interactive, stimulating and rewarding experience.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
129-137
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Zakład Metod Numerycznych, Polska
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Katedra Informatyki i Statystyki, Polska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Zakład Geoinformacji, Polska
 • Politechnika Gdańska, Centrum Języków Obcych, Polska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Zakład Analizy Matematycznej, Polska
References
 • Adobe Flex. Pobrane z: http://www.adobe.com/pl/products/flex.html (3.01.2018).
 • HTML5 canvas. Pobrane z: https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp (5.01.2018).
 • Krum, R. (2013). Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design. Hoboken: Wiley.
 • Matsuda, K., Lea, R. (2013). WebGL Programming Guide: Interactive 3D Graphics Programming with WebGL (OpenGL) 1st Edition. Addison-Wesley Professional.
 • Mokwa-Tarnowska, I. (2015). E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne. Gdańsk: Wyd. PG.
 • Morgan, H. (2014). The Infographic Resume: How to Create a Visual Portfolio That Showcases Your Skills and Lands the Job Publisher. New York: McGraw-Hill.
 • Onisko, Z. (2016). Infographics: Potential Drawbacks and Best Practices. Pobrane z: https://crea-tivemarket.com/blog/infographics-potential-drawbacks-and-best-practices (9.07.2017).
 • Parent, R. (2012). Computer Animation, 3rd Edition: Algorithms and Techniques. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers Inc.
 • SVG. Pobrane z: https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp (5.01.2018).
 • Zhang, D. (2015). 10 Infographic Best Practices. Pobrane z: https://www.wpromote.com/blog/10- -infographic-best-practices/ (9.07.2017).
 • The World’s Largest Web Developer Site. Pobrane z: https://www.w3schools.com/ (11.12.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c70d16d7-b3ad-4723-9eea-8e37ae09787a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.