Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 21 | 17 - 29

Article title

Performance w perspektywie estetyki procesów twórczych

Content

Title variants

EN
Performance in the Perspective of Creative Processes of Aesthetics

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Estetyka procesów twórczych jest dla autora nowym paradygmatem teoretycznym, w którym sztuka pojmowana jest jako proces, a nie jako określony przedmiot artystyczny. Jasiński wywodzi go z tradycji hermeneutycznej oraz z teleologicznego modelu pracy obecnego m. in. w Kapitale Karola Marksa. Model ten posłużył potem do sformułowania pojęcia ethosofii w kolejnych pracach Jasińskiego.
EN
The aesthetics of creative processes is for the author a new theoretical paradigm, in which art is treated as a process rather than as a defi ned product. The roots of Jasiński’s theory derived from the tradition of hermeneutics and teleological model of work presented in Das Kapital by Karl Marx. Jasiński used this theoretical model to formulate his concept of ‘ethosophy,’ which he refers to in this publication.

Year

Issue

21

Pages

17 - 29

Physical description

Contributors

References

 • Goldmann, Lucien. Lukács et Heidegger. Pour une nouvelle philosophie. Paris: Denoël/Gothier, 1973.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Vorrede. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Sämtliche Werke, Bd. VI. Leipzig: Felix Meiner, 1930.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Einleitung. Enzyklopädie. Sämtliche Verke, Bd. V. Leipzig: Felix Meiner, 1930.
 • Heidegger, Martin. „Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.“ W Zur Sache des Denkens. Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 1969.
 • Heidegger, Martin. Budować, mieszkać, myśleć. Warszawa: PWN, 1977.
 • Jasiński, Bogusław. Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger. Warszawa: Ethos, 1997.
 • Jasiński, Bogusław. „Marcuse w kręgu Heideggera.” Przegląd Humanistyczny nr 2 (2007): 38–44.
 • Jasiński, Bogusław. „Fenomenologiczny program Edmunda Husserla.” Świdnickie Studia Teologiczne nr 3 (2006): 59–97.
 • Jasiński, Bogusław. Sztuka? – Tylko wtedy, kiedy jestem. Szkice o tajemnicy istnienia, twórczości i kulturze czynnej. Warszawa: Ethos, 2010.
 • Jasiński, Bogusław. „O niektórych problemach współczesnej metodologii humanistyki.” Przegląd Humanistyczny nr 11–12 (1987): 53–59.
 • Jasiński, Bogusław. Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych. Warszawa: KiW, 1989.
 • Jasiński, Bogusław. Myślenie Heideggerem. Warszawa: Kolegium Otryckie, 1988.
 • Jasiński, Bogusław. Istnieć znaczy tworzyć. Warszawa: MAW, 1990.
 • Jasiński, Bogusław. Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego. Warszawa: Ethos, 2008.
 • Kant, Immanuel. Krytyka władzy sądzenia. Kraków: PWN, 1964.
 • Kierkegaard, Soren. Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Warszawa: PWN, 1972.
 • Lukács, György. Geschichte und Klassenbewusstsein. Werke, Bd. 2. Neuwied und Berlin: Luchterchand, 1968.
 • Marks, Karol i Fryderyk Engels. Dzieła. Warszawa: KiW, 1969.
 • Marks, Karol i Fryderyk Engels. „Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne.” W Dzieła, t. I. Warszawa: KiW, 1960.
 • Nietzsche, Fryderyk. Wiedza radosna. Tłum. Leopold Staff. Warszawa: Mortkowicz i sp., 1909.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c70ff78b-ab75-40ff-81ba-3df2ba0206f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.