Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/1 | 5–28

Article title

Worunter leidet die heutige Gesellschaft? Zu einigen zeitkritischen Wortbildungen in der deutschen Gegenwartssprache

Authors

Title variants

EN
What is the cause of the suffering of modern society? On selected word forms in contemporary German expressing critical attitudes toward events and phenomena in the contemporary world

Languages of publication

DE

Abstracts

PL
Dzisiejsze dążące do wciąż nowych doświadczeń, przeżyć, a przede wszystkim do luksusu i podążające za modą społeczeństwo stanowi właściwie niebezpieczeństwo samo dla siebie. Podczas tego dążenia do sukcesu, władzy, materialnych dóbr, luksusu i kariery ujawniają się słabości współczesnego człowieka. Twory słowotwórcze wyrażające krytyczny stosunek wobec wydarzeń i zjawisk współczesnego świata z komponentami -drang, -druck, -itis, -manie, -rausch, -sucht, -wahn,-wut, -zwang, jak np. Putzsucht, Kaufzwang, Kaufwut, Kaufsucht, Konsumdrang, Fitnessmanie, Fitnesswahn, Gesundheitswahn, Montagitis, Rabatteritis, Erwartungszwang, Zeitdruck, Einkauftstrauma, charakteryzują współczesne społeczeństwo, jego istotę, demaskują jego prawdziwą naturę. Aby osiągnąć swoje cele, współczesny człowiek działa bez skrupułów, jak opętany, pod przymusem i presją. Postępując prawie jak obłąkany, odczuwa nieodpartą, wręcz uzależniającą, potrzebę realizacji swoich celów, idei, marzeń, życzeń i werbalizuje swój sposób działania w szczególny sposób. Produkuje on złożenia, derywaty, których człony przedstawiają jego działanie jako nieodpowiadające normom, jako działanie kogoś, kto jest chory. Analiza semantyczna oraz specyfika słowotwórcza tych tworów słowotwórczych są przedmiotem niniejszego artykułu.

Year

Issue

Pages

5–28

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c713a1c0-d726-4cbd-8aa4-4bbb41508de7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.