PL EN


2011 | 1 |
Article title

Niemieckie partie dalekiej prawicy na poziomie lokalnym w Meklemburgii i Saksonii

Authors
Content
Title variants
EN
German local parties of radical right-wing in Mecklenburg and Saxony
Languages of publication
Abstracts
PL
Praca dotyczy problematyki funkcjonowanie niemieckich partii dalekiej prawicy na terenie krajów związkowych – Saksonia oraz Meklemburgia Pomorze - Przednie. Omówiona została definicja ugrupowań należących do tego nurtu, poparcie społeczne uzyskane przez relewantne partie ekstremalnie prawicowe, jak również stosunek partii estabilishmentu do problematyki ultraprawicy. W kolejnej części pracy zwracam uwagę natomiast na główne przyczyny poparcia dla dalekiej prawicy na omawianych terenach. Podsumowanie stanowi odpowiedź na pytanie, o stopień zagrożenia dla stabilności lokalnego systemu politycznego ze strony skrajnej prawicy jak również przedstawia metody przeciwdziałania procesowi „brunatnienia” wschodnich Niemiec.
EN
This article concerns the issue of far right German parties’ functioning on the territories of two German states – Saxony and Mecklenburg Western Pomerania. The problems discussed in the article are as follows: definition of parties belonging to this political movement and social support gained by relevant extreme right parties as well as the attitude of establishment parties towards the issue of ultra right-wing. In the consecutive part of the article I focus mostly on the reasons of far right wing following on the discussed territories. Conclusion of the article is at the same time an answer to the question about the danger level of radical right wing for the stability of local political system. Additionally, it depicts the methods of overcoming the “going brown” process in Eastern Germany.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
References
 • Bibliografia
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Butterwege C., Populism in Deutschewahlen, Brema 2008.
 • Butterwege C., Strategien Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt, Opladen 1997.
 • ,,Deutsche Stimme“, 2007, nr 7.
 • ,,Deutsche Stimme”, 2009, nr 3.
 • Herbut R., Partie dalekiej prawicy w Europie Zachodniej, [w:] Olszewskiego E. (red.), Doktryny i ruchu współczesnego ekstremizmu politycznego, Lublin 2004.
 • Ring E., Das Extremismus Potential unter Jungen Leute, Opladen 1984.
 • Jaschke H. G., Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit Begriffe, Positionen, Praxisfelde, Opladen 2002.
 • Karolczak K., Uwarunkowania i źródła ekstremizmu prawicowego, [w:] Olszewskiego E. (red.), Doktryny i ruchu współczesnego ekstremizmu politycznego, Lublin 2004.
 • Kostrzębski K., Ugrupowanie skrajnej prawicy w systemie politycznym RFN, Warszawa 1999.
 • Probst L., Politische Mythem und symbolische Verstaeddigubg. Ergebnise einer Lokalstudie ueber die rechtspopulistische DVU in Sachsen, Lipsk 2005.
 • Tujdowski M., Neonazizm w Niemczech chwilowe zagrożenie czy stała tendencja wzrostowa?, [w:] ,,Biuletyn Instytutu Zachodniego", Poznań 2009.
 • Netografia
 • http://info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/niemiec+dzieli, 06.06.2010.
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,61085,3627050.html, 06.06.2010.
 • http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,2657769.html#ixzz0qAKNMjq4, 07.06.2010.
 • http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,2518,696537,00.html, 02.10.2009.
 • http://www.yasni.ch/person/dambach/reiner/reiner-dambach.htm, 06.06.2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c714f39d-0a4c-47e5-b3d2-a6ee08657479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.