Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(5) | 9-23

Article title

Karolina Lanckorońska (1898–2002). W stu dwudziestą rocznicę urodzin

Content

Title variants

EN
Karolina Lanckorońska (1898-2002) One Hundred And Twentieth Birth Anniversary

Languages of publication

PL

Abstracts

W sierpniu 2019 roku mija 120 rocznica urodzin niezwykłej kobiety. Urodziła się w Wiedniu, jej ojcem był Karol Lanckoroński, kolekcjoner, historyk sztuki, matka Małgorzata Lichnovsky. Karolina Lanckorońska była pod ogromnym wpływem swego ojca i zawsze czuła się Polką. Była historykiem sztuki i jako pierwsza kobieta w Polsce została docentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas II wojny światowej żołnierz AK, aresztowana przez hitlerowców, skazana na śmierć, więziona była w obozie w Ravensbrück. Po wojnie zamieszkała w Rzymie. Poświęciła się pracy dla kultury i nauki polskiej. Była współzałożycielką Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie oraz Fundacji Lanckorońskich z Brzezia. Otrzymała wiele odznaczeń polskich i zagranicznych oraz doktoraty honoris causa Uniwersytetów Jagiellońskiego i Wrocławskiego. Jest autorką wielu artykułów naukowych, wspomnień, redakcji i książki Wspomnienia wojenne. Podarowała na Zamek Królewski w Warszawie oraz na Wawel bezcenną kolekcję dzieł sztuki odziedziczoną po ojcu. Była niezwykłym człowiekiem, niedościgłym wzorem szlachetnej patriotki.
EN
In August 2019, there is the 120th anniversary of the birth of an extraordinary woman. She was born in Vienna, her father was Karol Lanckoroński, collector, art historian, mother Małgorzata Lichnovsky. Karolina Lanckorońska was under the influence of her father and she always felt Polish. She was an art historian and was the first woman in Poland to become a lecturer (docent) at the Jan Kazimierz University in Lviv. During World War II, being a Home Army soldier, she was arrested by the Nazis, sentenced to death and imprisoned in the Ravensbrück camp. After the war, she lived in Rome. She devoted herself to work for Polish culture and science. She was a co-founder of the Polish Historical Institute in Rome and the Lanckoronski Foundation from Brzezia. She received many Polish and foreign decorations and doctorate honoris causa of Jagiellonian and Wroclaw Universities. She is the author of many scientific articles, memoirs, editors and the book War Memories. She donated to the Royal Castle in Warsaw and to Wawel Castle an invaluable collection of works of art inherited from her father. She was an extraordinary person, an unattainable model of a noble patriot.

Year

Issue

Pages

9-23

Physical description

Dates

published
2018-12-31

Contributors

  • Uniwersytet w Białymstoku

References

  • Cynarski Stanisław, Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku. Sprawy kariery urzędniczej i awansu majątkowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1996.
  • Jakubowska Karolina, Karolina Lanckorońska (1898-2002). Życie, działalność społeczna, naukowa i edytorska, Opole 2012 (rozprawa doktorska - promotor prof. dr hab. Marek Masnyk).
  • Kalinowski Lech, Orman Elżbieta, Wstęp [w:] Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939-5 V 1945, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
  • Katalog Zamku Królewskiego w Krakowie „Dar Rodziny Lanckorońskich”, (teksty wstępne J.K. Ostrowski, K. Kuczman, M. Piwocka), Kraków 1995.
  • Kościół w Polsce a sąsiedzi, Prace dedykowane Profesorowi Markowi Barańskiemu, red. Grabowski Janusz, Rutkowski Tadeusz Paweł, Neriton, Warszawa 2017, ISBN 9788375434248.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c717afdb-b3fd-4b3d-8be0-ffc438b65c87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.