Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10(2)/2017 | 113-123

Article title

Model matematyczny relacji między obwodem talii, obwodem bioder i masą tłuszczu w talii

Content

Title variants

EN
Mathematical Model of Relations Between Waist Circumference, Hip Circumference and Waist Fat Mass

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedstawiono model matematyczny wiążący obwód talii (lt) z obwodem w biodrach i masą tłuszczu w talii (mt). Ów model jest oparty o podstawowe zależności geometryczne dla pierścienia kulistego oraz wyniki badań doświadczalnych polegających na pośrednim pomiarze całkowitej masy tłuszczu i masy tłuszczu wisceralnego metodą bioimpedancji oraz pomiaru obwodu talii (lt) i obwodu w biodrach (lb) przy pomocy ergonomicznej taśmy mierniczej do pomiaru obwodów. Wyniki obliczeń obwodu talii (lt) wykonane na podstawie tego modelu są zgodne w 4% korytarzu błędu z wynikami pomiarów dla mężczyzny uczestniczącego w eksperymencie polegającym na redukcji masy ciała w oparciu o dietę niskocukrową. Wyniki badań są istotne z biomedycznego punktu widzenia.
EN
A mathematical model that correlates waist circumference (lt) with fat mass (mt) was presented. This model is based on basic geometrical dependencies for spherical ring and the results of experimental studies involving the indirect measurement of peripheral fat mass by bioimpedance method and measurement of waist circumference by means of an ergonimic measure used for circuit measurements. The calculated waist circumference (lt) based on this model significantly correlated with the results of waist circumference measurement using an ergonomic circumferential measuring ruler for four participants that followed a low-sugar diet in a weight reduction experiment.

Contributors

 • Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu, Zakład Procesów i Systemów Biomedycznych, Politech-nika Częstochowska
 • Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska, Gliwice Zakład Inżynierii Systemów, Instytut Automatyki, Politechnika Śląska

References

 • Czupryna A., Gach T., Gryglewski A. (2011) Powikłania w chirurgii jamy brzusznej. Wyd. Lek. PZWL Warszawa.
 • Jasik-Ślęzak J., Frączek B., Ślęzak A. (2017) Ocena ilościowa procesu redukcji masy ciała, [w:] A. Ślęzak, A. Bryll (red.) Problemy profilaktyki i bezpieczeństwa zdrowotnego, Wyd. WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, w druku.
 • Johnson R.J., Segal M.S., et al. (2007), Potential role of sugar (fructose) in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular disease. “The Americal Journal of Clinical Nutrition”, 86, 899906.
 • Liberman D.E., Rodkiewicz M (2010), Zasapany Homo Sapiens. [w:] Czego szuka nauka? „Polityka” 6, 41-44.
 • Łuszczyńska A. (2016) Nadwaga i otyłość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rana J.S., Arsenault B.J., Despres J.P. et al. (2011), Inflammatory biomarkers, physical activity, waist circumference, and risk of future coronary heart disease in healthy men and women. “European Heart Journal”, 32, 336–344
 • Symonides E., Mizerski S. (2010), Przyroda nie nadąża. W: Czego szuka nauka? „Polityka”, 6, 44–47.
 • Ślęzak A., Ślęzak-Prochazka I., Batko K., Zyska A, Gawrys W., Jóźwiak J., (2017) Mathematical model of the process overweight reduction in human body. “Medical Engineenering and Physics”, w przygotowaniu do druku.
 • Tablice matematyczne (1999), Wyd. Adamantan, Warszawa, s.199.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c71b54ef-2ef5-4160-b2a1-6aa368a66d56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.