PL EN


2013 | 3 |
Article title

Specyfika czarnego humoru w najnowszej kinematografii czeskiej

Content
Title variants
EN
The specific of black humor in recent Czech cinema
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię specyfi ki czarnego humoru w najnowszych fi lmach produkcji czeskiej. Pokazując funkcje i charakter czarnego humoru oraz odwołując się do teorii komizmu autorka przechodzi do opisu czeskiej kinematografi i i skupia się na fi lmach wyprodukowanych po 1989 r. W analizowanych komercyjnych komediach i czarnych komediach dostrzega aspekty czarnego humoru i odwołuje się do cech czeskiego społeczeństwa
EN
The article concerns the peculiarity of black humour in the newest Czech fi lms. Indicating the function and nature of Czech humour, the author subsequently describes Czech cinematography, focusing on fi lms made aft er 1989. In the commercial comedies and black comedies that she analyses, she points at diff erent aspects of black humour and refers to the features of Czech society.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7227677-ae77-4c88-bf26-e19265ed8a98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.