Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 4 | 191-196

Article title

Reakcja uczniów, nauczycieli i rodziców na zjawisko cyberprzemocy

Authors

Content

Title variants

EN
The Reaction of Students, Teachers and Parents on the Phenomenon of Cyberbullying

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nauczyciele i rodzice często nieświadomi problemów, z jakimi borykają się dzieci, nie reagują. Nie mogą powstrzymać więc negatywnego działania sprawców ani pomóc ofiarom. Powszechny brak wiedzy o stosowaniu wobec podopiecznych cyberprzemocy powoduje, iż dorośli mają niewielki udział w wykrywaniu i zwalczaniu cyberagresji.
EN
Teachers and parents are often unaware of the problems faced by children – do not respond. They can not stop so the negative impact of perpetrators or help the victims. Widespread lack of knowledge about the application to charges of cyberbullying causes that adults have a small share in detecting and combating cyberbullying.

Year

Volume

6

Issue

4

Pages

191-196

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

References

  • Aftab P. (2003): Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Warszawa.
  • Borkowska A., Macander D. (2008): System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy, [w:] Wojtasik Ł. (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa.
  • Fenik K. (2008): Psychologiczne aspekty cyberprzemocy, [w:] Wojtasik Ł. (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa.
  • Izdebska J. (2008): Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń, Białystok.
  • Kaczmarek-Śliwińska M. (2012): Media społeczne: szanse dla wychowania, [w:] Pyżalski J. (red.), Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie, Łódź.
  • Kowalski R.M., Limber S.P., Agatson P.W. (2010): Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Kraków.
  • Pyżalski J. (2009): Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Gdańsk.
  • Pyżalski J. (2012): Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania mło-dzieży, Kraków.
  • Rogers V. (2011): Cyberprzemoc. Jak być bezpiecznym w sieci. Ćwiczenia dla dzieci i młodzieży, Warszawa.
  • Szpunar M. (2010): Cyberbullying – nowe technologie jako narzędzia stosowania przemocy psychicznej, [w:] Mucha J. (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c7242aa1-2dec-43ed-b102-3e0102e1740c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.