Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(45) | 1 | 95-118

Article title

Uwarunkowania aktywności wyborczej mieszkańców Łodzi i Iwanowa

Title variants

EN
The Overall Level of Political Activity for the Example of Lodz and Ivanowo

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego poziomu aktywności wyborczej oraz jej uwarunkowania. Materiałem badawczym są reprezentatywne badania na próbie 700 mieszkańców Łodzi i 437 mieszkańców Iwanowa, zrealizowane w ramach projektu „Odrodzenie miast postprzemysłowych”. Poczynione analizy potwierdzają niskie zainteresowanie sferą aktywności wyborczej w obu analizowanych miastach. Odnotowano większą aktywność obywatelską mieszkańców Iwanowa w porównaniu do łodzian we wszystkich rozpatrywanych elementach. Potwierdzono wpływ wieku, poziomu wykształcenia na poziom aktywności wyborczej w obu omawianych jednostkach badawczych.
EN
The article opens to scrutiny the phenomenon of the political activity and the level of political activity. Empirical basis for this article is the research material gathered in the framework of the project „Revival of post-industrial cities”. The practical base for this article is the research material covered a representative group among the 700 citizens of Lodz and 437 citizens of Ivanowo. This analysis confirms the low interest sphere of political activity in both the analyzed cities (greater active citizens of Ivanowo). The research confirmed the influence of age, level of education on the level of political activity in both town.

Year

Volume

Issue

1

Pages

95-118

Physical description

Contributors

 • Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki

References

 • Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN 2008.
 • Chibowska A., Uwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA 2010.
 • Czajkowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Wrocław: Wyd. Atla 2 2001.
 • Cześnik M., Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2009.
 • Dolińska D., Uczestnictwo wyborcze w Polsce, w: Inteligent i obywatel, red. P. Weryński, K. Rąb, A. Musiał, Kraków: Wyd. Homini 2009.
 • Kapuśniak T., Zmiany wewnętrzne w Rosji w dobie Władimira Putina, w: Rosja. Ambicje i możliwości w XXI wieku, red. K. Albin, K. Kłosiński, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Kowalski M., Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, „Geopolitical Studies” 2000, vol. 7.
 • Makowski Ł., Ross W., Kotulewicz K., Kaziród A., Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013.
 • Michalska-Żyła A., Więzi z miastem − wymiary, typy i uwarunkowania. Na przykładzie Łodzi i Iwanowa, „Folia Socjologiczna” 2011, nr 36.
 • Nadskakuła O., Demokracja po rosyjsku − o kierunkach procesu demokratyzacji Rosji, w: Na gruzach imperium: demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Stępień, M. Potza, M. Słowikowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012.
 • Noelle E., Reprezentatywne badania ankietowe. Wprowadzenie do metodologii. Wybór tekstów, Warszawa: OBOP i SP 1976.
 • Praktyki obywatelskie Polaków, red. J. Raciborski, Warszawa: Wyd. IFiS PAN 2010.
 • Raciborski J., Zachowania wyborcze Polaków 1989-2006, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa: SCHOLAR 2007.
 • Raciborski J., Zachowania wyborcze Polaków w warunkach zmiany systemu politycznego, w: Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Raciborski, Warszawa: Scholar 1991.
 • Szafraniec K., Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych, Warszawa: Instytut Obywatelski 2012.
 • Weryński P., Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków, Warszawa: Wyd. IFiS PAN 2010.
 • Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa: Scholar 1999.
 • Żerkowska-Balas M., Kozaczuk A., Obywatele i wybory, Warszawa: Fundacja Batorego 2013.
 • Żukowski T., Theiss M., Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny, Warszawa: CBOS 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c725d5a8-6a3a-4e94-a415-adcd60c378f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.