Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 53 | 85-97

Article title

ПРИНЦИП РАЗУМНОГО ЭГОИЗМА КАК ИДЕЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Authors

Content

Title variants

PL
EGOIZM ROZUMNY JAKO IDEOWY OBRAZ CZŁOWIEKA A STOSUNKI EKONOMICZNE
DE
DAS PRINZIP DES VERNÜNFTIGEN EGOISMUS ALS EINE IDEOLOGISCHE GRUNDLAGE FÜR EIN MENSCHENBILD (KONEXTGEBUNDEN DURCH WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN)
EN
PRINCIPLE OF RATIONAL EGOISM AS AN IDEOLOGICAL CONCEPTION OF MAN FOUNDATION UNDER THE CONTEXT OF ECONOMIC RELATIONS

Languages of publication

PL EN RU DE

Abstracts

PL
Stosunki gospodarcze są jednym z ważniejszych składników tworzących kontekst egzystencji współczesnego człowieka. Oznacza to, że rozwiązanie pilnych problemów społecznych musi uzględniać mechanizmy rynkowe oraz aktualną sytuację ekonomiczną. Okazuje się ponadto, że za jeden z ważniejszych motywów, które skłaniają ludzi do podejmowania określonego działania, są obecnie często uważane względy ekonomiczne, czyli pragnienie osiągnięcia maksymalnego materialnego zysku, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizowania strat. Przedmiotem artykułu jest wpływ na współczesne postrzeganie stosunków gospodarczych poglądów autorów (m.in. A. Smith, L. Valla, N. Machiavelli, Th. Hobbes, F. Bacon, B. Mandevil, Zh.Zh. Russo, Diderot, K. Gelvetsy i P.Golbah), którzy przedstawiają człowieka jako istotę rozumnie egoistyczną.
EN
The modern global context of humanity’s existence is greatly mediated by economic relations. The solution of typical social issues is closely related to the economic sphere, economic activity, and market mechanisms. The subject of all co-operations is the specific character of his economic, natural and behavioral displays, presented in the model of homo economicus. The article considers the historical part of ideological reconstructions of economic theories where certain conceptions of man, one or another understanding of his essence and destiny as an expression of the spirit of time are shown (A. Smith, L. Valla, N. Machiavelli, T. Gobbs, F. Bacon, B. Mandeville, J.J. Rousseau, D. Didro, C. Helvétius, P. Holbach and others).
DE
Der moderne globale Kontext der menschlichen Existenz wird durch wirtschaftliche Beziehungen weitgehend vermittelt. Die Lösung der aktuellen sozialen Probleme ist eng mit dem ökonomischen Bereich, mit der wirtschaftlichen Tätigkeit und mit der Marktwirtschaft verbunden. Im Mittelpunkt aller Wechselwirkungen in diesen Bereichen steht der Mensch mit der Spezifik seiner wirtschaftlichen natürlichen Verhaltensweise als Modell eines wirtschaftlichen Menschen. Im Artikel betrachtet der Autor den historischen Schnitt ideologischer Umgestaltungen von ökonomischen Theorien, die eine bestimmte Konzeption des Menschen darstellen als die eine oder die andere Auffassung seines Wesens und seiner Prädestination als Zeichen des Geistes seiner Zeit (A. Smith, L. Valla, N. Machiavelli, T. Hobbes, F. Bacon, B. Mandeville, J.J. Rousseau, D. Didro, C. Helvétius, P. Holbach und andere).

Year

Issue

53

Pages

85-97

Physical description

Contributors

  • Katedra Defektologii i Rehabilitacji Fizycznej, Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K.D. Uszyńskiego w Odessie, ul. Fontańska doroha 4, 65-039 Odessa, Ukraina

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c72b73da-b58f-45b7-8b2a-9d856e5c561b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.