Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(19) | 535-543

Article title

[Recenzje] Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, ss. 521

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

References

  • F.M. Grelka, „Antypolska akcja” OUN-UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 2, P. Madajczyk, D. Berlińska, Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć, Warszawa – Opole 2008, D. Dąbrowski, Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938–1939, Toruń 2007, G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005, E. Mironowicz, Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Białystok 2007, M. Nowak, Narodowcy i Ukraińcy. Narodowa Demokracja wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce 1922–1939, Gdańsk 2007, P. Cichoracki, Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884–1957), Warszawa 2009, J. Kęsik, Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892–1981, Wrocław 1995, R. Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939. Geneza, struktura, program, ideologia, Lublin 2003 A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 1990, A. Bolanowśkyj, Ukraińcy i Polacy w niemieckich formacjach policyjnych na Wołyniu i Galicji Wschodniej w latach 1942–1944 [w:] Polska Ukraina: trudne pytania, t. 11: Materiały XII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko- -ukraińskie w latach II wojny światowej”. Toruń, 11–12 października 2006, Warszawa 2009, s. 76. J. Syrnyk, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Wrocław 2008

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c72d3f91-e3b5-4f3c-857e-1e26edec00de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.