Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9 | 1 | 9-17

Article title

Desperate measures or creativity? BUF propaganda techniques

Authors

Content

Title variants

CS
Zoufalost, nebo kreativita? Propagandistické techniky BUF

Languages of publication

EN

Abstracts

Significant proportion of the British Union of fascists’ (BUF) members were convinced that the existential threats to the nation and civilisation are hard facts and adopting fascism as the form of government was an absolute necessity for the survival of the British nation. This faith and devotion to the cause expressed itself in the enthusiasm for the cause, readiness for self-sacrifice and very active propagating of the ideas. Troubled by the lack of finance and resources, BUF members came with a variety of propaganda techniques, which demonstrate their commitment to and enthusiasm for fascism. Some ideas were very creative, some we could consider desperate. This article focuses on the BUF’s propaganda machinery and is describing some of the not very common propaganda techniques that BUF used.
CS
Významná část členů Britské unie fašistů (BUF) byla přesvědčena, že existenční hrozby pro národ a celou západní civilizaci jsou tvrdá fakta a že nastolení fašismu jako formy vlády bylo absolutní nevyhnutelností, aby britský národ přežil. Jejich přesvědčení a oddanost těmto myšlenkám se projevila v entuziasmu, připravenosti obětovat se pro prospěch hnutí a velice aktivní propagaci myšlenek fašismu. Hnutí však po celou dobu své existence zápasilo s finančními problémy, a tak byli jeho členové nuceni přijít s různými, často velice inovativními propagandistickými technikami. I to demonstruje jejich entuziasmus a odhodlání. Některé z těchto nápadů a technik byly velice kreativní, jiné naopak zoufalé. Tato studie se zaměřuje na propagandistickou mašinerii BUF a popisuje různé, ne zcela běžné formy propagandistických technik, jaké hnutí používalo.

Discipline

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

9-17

Physical description

Contributors

author
  • Institute of History, Slovak Academy of Sciences

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c72e3dac-9327-4978-9230-a4094e604318
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.