PL EN


2017 | 15 | 245-254
Article title

Kazimiera Zawistowska (1870-1902) – zapomniana legenda Młodej Polski

Content
Title variants
EN
Kazimiera Zawistowska (1870-1902) – forgotten legend of Young Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Na przełomie XIX i XX wieku zaczyna tworzyć coraz więcej poetek. Wśród nich w sposób szczególny wyróżnia się twórczość Kazimiery Zawistowskiej. Mimo że jej poezja posiada wysokie walory artystyczne i zyskała uznanie krytyków literackich (także Miriama), nie była powszechnie znana, choć rangą nie ustępowała twórczości Tetmajera, Kasprowicza czy Staffa. Zapoznanie się z sylwetką twórczą Kazimiery Zawistowskiej przypomina nam o interesującej poetce, a także zwraca uwagę na realizację legendy młodopolskiej w jej biografii, czego dowodem są m.in. niewyjaśnione okoliczności śmierci.
EN
At the turn of the 19th and 20th centuries, more and more female poets started their writing. Among them, Kazimiera Zawistowska’s work was particularly remarkable. Although her poetry possessed high artistic qualities and gained recognition of literary critics (including Miriam), it was not as renowned as Tetmajer, Kasprowicz or Staff’s works of the comparable value. Getting acquainted with Kazimiera Zawistowska – an artist, reminds us of an interesting poet, and also draws attention to the Young Poland’s legend which was accomplished through her biography and among other things, unclear circumstances of her death.
Year
Volume
15
Pages
245-254
Physical description
Dates
published
2017-09-08
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Borkowska G., Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
 • Cybulski A., Poezje K. Zawistowskiej (rec.) „Krytyka” 1904, T. 1.
 • Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Warszawa 2012.
 • Jasieński H., Kobieta XIX stulecia, Lwów 1880.
 • Jakubowski J.Z., Wstęp, [w:] tenże, Poetki Młodej Polski, Warszawa 1963.
 • Kozikowska-Kowalik L., Dialektyka oryginalności i typowości. (O poezji Kazimiery Zawistowskiej), [w:] Zawistowska K., Utwory zebrane, Kraków 1982.
 • Marx J., Kazimiera Zawistowska, [w:] tenże, Młoda Polska, Warszawa 1997.
 • Miriam, Przedmowa, [w:] K. Zawistowska, Poezje, Warszawa 1923.
 • Trześniowski D, Doświadczenie kobiecości w tekstach młodopolskich poetek, „Etnolingwistyka”, nr 18, 2006.
 • Wasylkowski J., Przedmowa, [w:] K. Zawistowska, Krzyk oszalałego serca. Erotyki, Warszawa 2004.
 • Wyrzykowski S., Ver sacrum. Poemat mojej młodości, rękopis ss. 281, maszynopis ss. 177 w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. 8148, 8149.
 • Wyrzykowski S., Wstęp, [w:] K. Zawistowska, Poezje, Warszawa 1923.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c736f41e-0d0f-428b-9c2a-38e6955536a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.