PL EN


2019 | 1(11) |
Article title

Prawo do publicznego transportu zbiorowego

Authors
Content
Title variants
EN
The right to public transport
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia problematykę publicznego transportu zbiorowego, postulując istnienie prawa podmiotowego w tym zakresie, przysługującego wszystkim obywatelom. Źródłem tego uprawnienia może być zasada sprawiedliwości społecznej, wyrażona w art. 2 Konstytucji RP
EN
The article discusses the problem of public mass transport, postulating the existence of a subjective right in this area, which is vested in all citizens. The source of this right may be the principle of social justice, expressed in art. 2 of the Constitution of the Republic of Poland
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • radca prawny, doktor nauk prawnych; swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki demokratycznego państwa prawnego oraz bioetyki; kancelaria@szudejko.pl;
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c739eeff-cc16-4ddb-8514-f7196b047b41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.