PL EN


2017 | 18 | 4 | 698-707
Article title

METODY PREZENTACJI DANYCH W SYSTEMACH BI

Content
Title variants
EN
PRESENTATION METHODS OF DATA IN BI REPORTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie XXI wieku mamy do czynienia z coraz większą ilością informacji wymagających odpowiedniego przetworzenia. Największym problemem jest kwestia selekcjonowania danych i wyodrębniania z nich tych najbardziej istotnych. Autorzy niniejszego opracowania podjęli próbę przedstawienia najważniejszych zasad prezentacji danych w nowoczesnych systemach Business Intelligence. Zasady te powinny pozwolić na ułatwienie czytelności zebranych informacji oraz ułatwienie ich interpretacji.
EN
In the XXI century we are dealing with large amount of data which we have to process. The pressure to achieve the biggest amount of information is on the top level. Very huge problem is filtration of the most significant information from this data stream. To solve above problem author of this article undertakes request to present main principles of data presentation in new Business Intelligence systems. The main role of assumed principles is readability and interpretation of presented data improvement. Keywords: BI reports, data presentation, dashboards visualization
Contributors
 • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Diaz J. (2008) 1960s Braun Products Hold the Secrets to Apple's Future. gizmodo.com.
 • Few S. (2004) Tapping the Power of Visual Perception. Perceptual Edge, 3-5.
 • Few S. (2013) Information Dashboard Design. O'Reilly.
 • Few S. (2014) Display Platforms for Quantitative Information. Perceptual Edge.
 • Jelen B. (2005) The Spreadsheet at 25: 25 The Evolved of the Invention that Changed the World. Holy Macro! Books.
 • Kaplan R. S., Norton D. P. (1991) The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, 71-79.
 • Michael A., Jelen B. (2005) Pivot Table Data Crunching (QUE).
 • Schneiderman A. M. (1990) Pilot Demo- presentation.
 • Shivakumar B. L. (2014) A Review of Trends and Technologies in Business Analytics International Journal of Advanced Research in Computer Science, 5 (8).
 • United Nations Economic Commission for Europe Making Data Meaningful Part 2: A guide to presenting statistics (2009).
 • Ware C. (2000) Information Visualization: Perception for Design. Academic Press.
 • Watson H., Walls J. (1993) Executive Information systems. System Sciences, Proceeding of the Twenty-Sixth Hawaii International Conference on System Sciences.
 • www.bi.pl.
 • www.codecdss.co.uk.
 • www.en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Improv.
 • www.en.wikipedia.org/wiki/Dieter_Rams.
 • www.en.oxforddictionaries.com.
 • www.pl.wikipedia.org/wiki/Enron.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c73acd6b-e6b1-485f-833b-bc7680a44e5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.