PL EN


2019 | 64 | 1/II (384) | 75-112
Article title

Delegatura NIK w Katowicach. Śląska odrębność – szczególna rola delegatury NIK

Content
Title variants
EN
NIK REGIONAL BRANCH IN KATOWICE Identity of the Śląsk Region – Special Role of the NIK Regional Branch
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920r. zawierała Statut Organiczny Województwa Śląskiego. Z jej brzmienia wynika, że przewidywano istnienie dwóch niezależnie działających organów kontroli państwowej: Najwyższej Izby Kontroli Państwa oraz Izby Obrachunkowej Śląskiej. Miały funkcjonować na podobnych zasadach, a różnice dotyczyć głównie właściwości rzeczowej tych organów. Zczasem okazało się, że niektóre przepisy gwarantujące niezależność organów na Śląsku nie zostały zrealizowane, choć o jej uzyskanie zabiegały władze województwa. Przepisy zawierające Statut Organiczny formalnie obowiązywały aż do7 maja 1945 r. Po wojnie śląskie struktury kontroli podzieliły los pozostałych jednostek terenowych kontroli państwowej, jednak historia na zawsze wpłynęła na specyfikę regionu. Dziś Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach należy do największych jednostek kontrolnych NIK. Natematykę podejmowanych kontroli wpływa przede wszystkim charakter silnie zurbanizowanego regionu, ukształtowanego przez przemysł ciężki i funkcjonowanie kopalni węgla kamiennego, ale dziś nie są to jedyne wyzwania dla jednostki.
Keywords
Year
Volume
64
Issue
Pages
75-112
Physical description
Dates
published
2019-02
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Krawczyk R. P. 1990. „Najwyższa Izba Kontroli w okresie II Rzeczypospolitej”. Studia Prawnicze 4 : 86.
 • Ciągwa J. 2012. „Pierwsza nowela ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, zawierającej statut organiczny województwa śląskiego”. Z dziejów prawa, t. 5. Katowice.
 • Ciągwa J. 1979. Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922 – 1939. Katowice.
 • Dąbrowski W. 1939. Stosunek Skarbu Śląskiego do Skarbu Państwa. Materiały. Katowice.
 • Madej Z. 2004. „Z dziejów delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach”. Kontrola Państwowa 3 : 188.
 • Kokot J. 1939. Zakres działania Województwa Śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego. Katowice.
 • Dąbrowski W. 1939. Poradnik prawniczy wyjaśniający stan prawny na obszarze woj. Śląskiego. Katowice.
 • Majchrowski J. M. 2009. „Kontrola państwowa w Polsce 1918-1945”. W Doktryny, historia, władza. Kraków.
 • Kowalewski S. 1973. Teoria struktury administracji państwowej, Warszawa.
 • Jarzęcka-Siwik E., Berek M., Skwarka B., Wrona Z. 2018. Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej. Warszawa.
 • Krawczyk R. P. 1991. „Najwyższa Izba Kontroli w II Rzeczypospolitej pod rządzami Konstytucji z 23 kwietnia 1935 r.”. Acta Universitatis Lodziensis 45 : 76.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c73d5a88-a5b2-4081-8332-0e543a664406
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.