PL EN


2017 | 8 | 4 | 359-367
Article title

Metoda zbierania wymagań w projektowaniu systemów informatycznych

Content
Title variants
EN
Method of Gathering Requirements in the Process of Designing IT Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie wdrożenia systemu informatycznego dochodzi do konfrontacji oczekiwań firmy wdrażającej oprogramowanie z wyobrażeniami dostawcy na temat tych oczekiwań. Ryzyko nie-powodzenia projektu wdrożeniowego wynoszące 50% jest powodem zainteresowania tematem projektowania systemów informatycznych. Kluczowym elementem w definiowaniu wymagań jest właściwe postawienie celów projektu i dążenie do ich realizacji. W artykule skoncentrowano się na zdefiniowaniu cech, jakie powinna spełniać dobra specyfikacja, oraz wskazano optymalną strukturę specyfikacji. Struktura specyfikacji jest wynikiem analizy norm, metod projektowych, jak również doświadczeń autora.
EN
During IT system implementation, the expectations of customer met supplier's ideas about this expectations. The risk of IT system implementation failure reach 50%, is the reason for interest in the process design. A key element in defining the requirements is to properly set project goals and pursue them. This article focuses on defining the characteristics that a good specification should meet and indicates the optimum specification structure. The specification structure is the result of standards analysis, design methods as well as the author's experience.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
359-367
Physical description
Contributors
 • Doktor, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Zakład Systemów Informatycznych; dyrektor zarządzający w Benson Consultants Sp. z o.o., Polska
References
 • Cockburn, A. (2004). Jak pisać efektywne przypadki użycia. Warszawa: WNT.
 • Dąbrowski, W., Stasiak, A., Wolski, M. (2009). Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1. Warszawa: PWN.
 • IEEE recommended practice for software requirements specifications. IEEE Std 830-1998.
 • Li, Y., Guzman, E., Tsiamoura, K., Schneider, F., Bruegge, B. (2015). Automated Requirements Extraction for Scientific Software. Procedia Computer Science, 51, 582–591
 • Niemiec-Siwek, B., (2011). Pobrane z: http://www.bcc.com.pl/akademia-lepszego-biznesu/anali-za-fit-gap-w-projektach-sap-rollout.htm (24.09.2014).
 • Sobczak, A. (2008). Analiza wybranych metodyk wykorzystywanych do budowy architektury korporacyjnej. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, 551, 315–323.
 • Sommerville, I. (2000). Inżynieria oprogramowania. Warszawa: WNT.
 • Robertson, J., Robertson, S. (2000). Pełna analiza systemowa. Warszawa: WNT.
 • Von Halle, B., Goldberg, L. (2010). The Decision Model: A Business Logic Framework Linking Business and Technology. New York: CRC Press.
 • Waćkowski, K. (1998). Analiza strategii biznesu. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marke-tingowego i Języków Obcych w Katowicach.
 • Wiegers, K. (2003). Software Requirements. Microsoft Press.
 • Young, H. (2006). Skuteczne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion.
 • Żelińsi, J., (2011). Kilka słów o kosztach analizy przedwdrożeniowej i prawie autorskim. Pobrane z: http://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2011/05/24/kilka-slow-o-kosztach-analizy- -przedwdrozeniowej/ (20.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c73dc1bd-151d-4c24-b8a6-1ec8223614d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.