PL EN


2014 | 6(32) | 395-411
Article title

Kulturowy i społeczny portret stiliagów (Pomnik nieznanego stiliagi, Dorosła córka młodego człowieka Wiktora Sławkina)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A Cultural and Social Portrait of Stilyaga (V. Slavkin, The Monument to the Unknown Stilyaga, The Grown‑up Daughter of the Young Man)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a cultural and social portrait of the first youth subculture in the Soviet Union. The inspiration for the study of the literary phenomenon of stilyaga were the works of Victor Slavkin: a drama The Grown‑up Daughter of a Young Man and a memoir The Monument to the Unknown Stilyaga. A memoir of Alexey Kozlov and a work of Vasiliy Aksyonov In Search of Melancholy Baby complemented the study. The cultural portrait of stilyaga was based on works from the field of sociology and cultural studies, as well as drafts and articles on the official government stand towards the rebellious youth. The literary portrait of stilyaga is dominated by a romantic, nostalgic vision and a specific idealization of the young years. The image of the subculture, however remote from authenticity, was transferred to other arts: film, musical culture, photography. The article attempts to separate the myth of stilyaga from the facts.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Аксенов В., В поисках грустного беби, Москва 2000.
 • Козлов A., Козёл на саксе, [online] http://www.musiclab.ru.
 • Славкин B., Памятник неизвестному стиляге, Москва 1996.
 • Багдасарян О., Взрослая дочь молодого человека и Памятник неизвестному стиляге B. Славкинa: поколение 1950‑х в эпоху застоя, „Политическая лингвистика” 2010, nr 3.
 • Bąk T., Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa 2008.
 • Chłopek M., Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura, Warszawa 2005.
 • Дарк O., Крушение космоса, „Неприкосновенный запас” 1999, nr 2, [online] http://magazines.russ.ru/nz/1999/2/dark‑pr.html.
 • Duda K., Między realizmem a postmodernizmem. Generation P Wiktora Pielewina, „Slavia Orientalis” 2004, nr 2.
 • Dudek A., Między groteską a rzeczywistością wirtualną. Wiktor Pielewin Generation P, [w:] Humanistyka slawistyczna dziś. Nowe spojrzenie i stanowiska, red. L. Suchanek, Kraków 2005, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, 4.
 • Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 2002.
 • Ионин Л., Социология культуры: путь в новое тысячелетие, Москвa 2000.
 • Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, Biblioteka Myśli Współczesnej.
 • Matyukhina A., W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944‑1990, Kraków 2000.
 • Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003. „Przegląd Rusycystyczny” 2011, R. 33, nr 2: Odwilż i pokolenie lat sześćdziesiątych.
 • Рот‑Ай К., Кто на пьедестале, а кто в толпе? Стиляги и идея советской „молодежной культуры” в эпоху „оттепели”, „Неприкосновенный запас” 2004, nr 4, [online] http://magazines.russ.ru/nz/2004/4/ra4‑pr.html.
 • Szacki J., Spotkania z utopią, Warszawa 1980.
 • Tarnavskyi V., Dzieci swoich czasów. Ruchy młodzieżowe w Rosji a zmiany kulturowe po upadku ZSRR, Warszawa 2007.
 • Троицкй А., Рок в Союзе: 60‑е, 70‑е, 80‑е, Москва 1991.
 • Вайль П., Генис А., 60‑e. Мир советского человека, Ann Arbor 1988.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c74131e0-ca88-45f9-8ff1-a6abd3f83118
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.