PL EN


2010 | 87 | 83-98
Article title

Instytucjonalistyka - metodologiczna podstawa oceny działań gospodarczych na Białorusi

Title variants
EN
Institution - Methodological Base of the Evaluation of Economic Activity in Belarus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono ocenę procesów tworzenia i rozwoju instytucjonalnego środowiska związanego z transformacją gospodarki oraz przedstawiono metodologiczne podejście, które można zastosować do różnych koncepcji tworzenia prawa umożliwiającego rozwój instytucji rynkowych. W artykule autor proponuje metody poparte jakościowo-ilościowymi parametrami efektywności instytucjonalnej.
EN
The article examines the processes of formation and development of institutional environment in transforming economics. The article works out methodological approaches to understanding of different styles in the lawmaking that could be used for the purposes of forming of market economic institutions. The author proposes some methods substantiating qualitative and quantitative parameters of institutional efficiency.
Contributors
 • Uniwersytet Brzeski im. A.S. Puszkina, Białoruś
References
 • 1. Лемещенко П.С., Экономическое образование в ХХI веке: требуется смена научно-образовательной парадигмы // Материалы между- народного форума "Образование для устойчивого развития", Минск, Республика Беларусь (5-6 апр. 2005 г.).
 • 2. Черновалов А.В., О необходимости преподавания новой институц- иональной экономической теории. // Материалы международного форума "Образование для устойчивого развития", Минск, Респу- блика Беларусь (5-6 апр. 2005 г.).
 • 3. Лученок А.И., Использование институциональных подходов в белор- усской экономической модели // Белорусский экономический жур- нал, № 2, 2005.
 • 4. Уильямсон О.И., Экономические институты капитализма. Спб.: лен- издат, 1996., Williamson, Oliver Е., The Organization of Work: A Comparative Institutional Assessment // Journal of Economic Behavior and Organization 1 (March) 1980.
 • 5. Ходжсон Дж., Экономическая теория и институты - М: "Дело" 2003.
 • 6. Кузьминов Я., Яковлев А., Ясин Е., Институты: от заимствования к выращиванию // Вопросы экономики № 2005.
 • 7. Тамбовцев В.Л., Право и экономическая теория. - М.: ИНФРА-М, 2005.
 • 8. Ерзнкян Б., Постсоциалистическая приватизация и корпоративное управление в свете теоремы Коуза. // Вопросы экономики, № 7, 2005.
 • 9. Андрефф В., Постсоветская приватизация в свете теоремы Коуза // Вопросы экономики, № 12, 2003.
 • 10. North D.C., Transactions cost institutions and economic history // Journal of Institutional and Theoretical Economics 1984; v 140 № 1.
 • 11. Williamson, Oliver E., Transaction-costs economics: the governance of contractual relations // Journal of Law and Economics 22 (No. 2) 1979; Contracting Costs and Residual Claims: The Separation of Ownership and Control // Journal of Law and Economics 26 (No. 2, June) 1983.
 • 12. Demsetz, Harold The Structure of Ownership and the Theory of the Firm // Journal of Law and Economics 26 (No. 2, June) 1983.
 • 13. Черновалов А.В., Несостоятельность (банкротство) в институци- ональной экономике. - Мн. Мисанта, 2004.
 • 14. Черновалов А.В., Институционалистика. Издательство БрГУ, 2010.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c741b705-8cc8-4a4d-aab2-2643e26824f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.