PL EN


2012 | 2 | 75-82
Article title

Wokół etycznych aspektów wolontariatu

Authors
Content
Title variants
EN
On Ethical Aspects of Voluntary Service
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kres istnienia państwa opiekuńczego w bardzo ostry sposób ujawnił skrywaną całą głębię problemów społecznych. Dotąd wypracowany w państwie system opieki okazał się niezdolny do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych poszczególnych jednostek i grup. Zasadniczy zwrot w tej kwestii nastąpił po 1989 roku, kiedy zaczęły powstawać organizacje pozarządowe wypełniając lukę w obszarach, gdzie sektor państwowy nie był w stanie prowadzić odpowiedniej działalności. Ważną funkcję w tej materii spełnia wolontariat, którego członkowie wykonują bezinteresowną, nieodpłatną i niezawodną działalność dla dobra sąsiedztwa, wspólnoty lub ogółu społeczeństwa. Udzielając pomocy potrzebującym, charakteryzować się powinni odpowiednią osobowością i cechami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie swego posłannictwa. Na wielorakość etycznego aspektu ich działań zwracają również uwagę autorzy zajmujący się tym zagadnieniem. Wśród licznych opracowań wyróżnić można zredagowany przez ks. biskupa Jana Chrapka „Kodeks etyczny i przykazania wolontariatu”, dyktowany motywacjami chrześcijańskimi, który nosi znamiona uniwersalności.
EN
The end of the welfare state revealed the heretofore hidden social problems to their full extent. The public welfare system, as it had been functioning up to then, proved in many instances incapable of providing effective assistance to individuals or groups that found themselves in predicaments of various sorts. The year 1989 marked a turningpoint, when the first nongovernmental organizations were established to take over, where the public sector had failed. A crucial factor within this system is the Voluntary service, where honorary welfare workers commit their time and efforts to the benefit of their neighborhood, their local community or the public, working in an honorary capacity. Everybody who desire to meet the challenge of rendering assistance to the socially disadvantaged, should possess, however, of an appropriate disposition so that they may successfully attend to their selfassumed duties. The authors of this paper focus on the manifold ethical issues of the volunteers’ range of activities. An outstanding work among the multitude of publications on this topic is without doubt “The Ethical Codex and Precepts of the Voluntary Service” edited by Bishop Jan Chrapek. This work, inspir ed by the motive force and the spirit of Christianity, bears the mark of true universality.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Basińska A., Nowak M., Motywowanie i motywacja do pracy wolontariuszy, WOLIMP, Poznań 2010.
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, [red.] T. Pilch, D. Lalak, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 • Kanios A., Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, UMCS, Lublin 2008.
 • Olubiński A., Humanistycznoedukacyjne wartości wolontariatu w prygotowaniu do pracy socjalnej, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wyd. „Akapit”, Toruń 2005.
 • Sowiński A., W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wyd. „Akapit”, Toruń 2005.
 • Witkowski L., Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (czyli jak bronić wolontariat przed wolontaryzmem – spojrzenie filozofa), [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wyd. „Akapit”, Toruń 2005.
 • Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, [red.] B. Matyjas, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2009.
 • Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2005.
 • Wyszyńska M., Źródła i motywy zachowań prospołecznych, [w:] Edukacja bez granic – mimo barier, [red.] P. Bursy, D. Czajkowska-Ziobrowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010.
 • http://www.wolontariat.com.pl/index.php/programycentrummainmenu-42/prawneaspektywolontariatu/ 81-owolontariacie.html (data dostępu 22. 05. 2011)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c742aaa3-28fa-4660-9510-8c9401beae9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.