PL EN


2015 | 27 | 89-114
Article title

Krótka skala oceny wsparcia społecznego młodzieży - konstrukcja i właściwości psychometryczne.

Content
Title variants
EN
A short scale of youth’s social support assessment: structure and psychometric properties.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera opis struktury i własności psychometrycznych Krótkiej Skali Oceny Wsparcia Społecznego Młodzieży. Określenie własności psychometrycznych skali zostało przeprowadzone poprzez oszacowanie jego rzetelności, trafności oraz mocy dyskryminacyjnej pozycji testowych. Zbadano 421 uczniów. Wyniki przedstawionych badań wskazują na dobre wskaźniki trafności oraz rzetelności narzędzia.
EN
The article details the description of the structure and psychometric properties of the Short Scale of Youth’s Social Support Assessment. Its psychometric properties were defined by assessing its reliability, validity and its item discrimination power index. 421 students were tested to that end. The findings show that the scale has acceptable score of validity and is a reliable diagnostic tool.
Year
Volume
27
Pages
89-114
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
author
References
 • Antonovsky, Aaron (2005) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak sobie radzić ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Bifulco, Antonia (2007) Familial patterns of stress. [w:] George Fink, red., Encyclopedia of stress, Second Editions. New York: Academic Press, s. 1-6.
 • Brzeziński, Jerzy (1999) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 • Caplan, Robert, Sidney Cobb, John French (1975) Relationships of cessation of smoking with job stress: Personality and social support. „Journal of Applied Psychology” 60(2): 211-219.
 • Chipuer, Heather, Paul Bramston, Grace Pretty (2003) Determinants of Subjective Quality of Life Among Rural Adolescents: A Developmental Perspective. „Social Indicators Research” 61(1): 79-95.
 • Cieślak, Roman (1995) Problemy pomiaru wsparcia społecznego: Skala Wsparcia Społecznego. „Ergonomia” 18(2): 203-213.
 • Cieślak, Roman (1998) Wsparcie społeczne a stres w pracy kierowniczej. „Czasopismo Psychologiczne” 4: 29-46.
 • Cohen, Sheldon, Tom Kamarck, Robin Mermelstein (1983) A global measure of perceived stress. „Journal of Health and Social Behavior” 24(4): 385-396.
 • Dierk, Jan-Michael, Matthias Conradt, Elisabeth Rauh, Pia Schlumberger, Johannes Hebebrand, Winfried Rief (2006) What determines well-being in obesity? Associations with BMI, social skills and social support. „Journal of Psychosomatic Researches” 60(3): 219-227.
 • Ekman-Joelsson, Britt-Marie, Leeni Bertsson, Jan Sunnegårdh (2004) Quality of life in children with pulmonary atresia and intact ventricular septum. „Cardiology in the Young” 14(6): 615-621.
 • Frąckowiak, Tomasz (2004) Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja poczucia jakości życia. Próba operacjonalizacji. Praca magisterska. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Gal, Reuven (1992) Stress reaction in Israel to the missile attacks during the Gulf War. Referat wygłoszony podczas konferencji „28th International Applied Military Psychology Symposium (IAMPS)”, Berlin.
 • Goldberg, David, Paul Williams, Zofia Makowska, Dorota Merec (2001) Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga: Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28. Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy.
 • Hobfoll, Stevan, Charles Spielberger (1992) Family stress: Integrating theory and measurement. „Journal od Family Psychology” 6(2): 99-112.
 • Hornowska, Elżbieta (2010) Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jankowski, Konrad, Marcin Zajenkowski (2009) Metody szacowania rzetelności pomiaru testem. [w:] Krzysztof Fronczyk, red., Psychometria. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: Vizja Press & IT, s. 84-110.
 • Juczyński, Zygfryd (2014) Pomiar Wsparcia Społecznego — polska adaptacja Skali Znaczenia Innych. [w:] Ewa Zasępa, Tadeusz Gałkowski, red., Oblicza Psychologii Klinicznej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 437-461.
 • Kmiecik-Baran, Krystyna (1995) Skala Wsparcia Społecznego: Teoria i właściwości psychometryczne. „Przegląd Psychologiczny” 38: 201-214.
 • Lawshe, Charles (1975) A quantitative approach to content validity. „Personnel Psychology” 28(4): 563-575.
 • Lin, Nan, Alfred Dean, Walter M. Ensel (1981) Social support scales: A methodological note. „Schizophrenia Bulletin” 7(1): 73-89.
 • O’Donnel, Katie, Andrew Steptoe (2007). Social support in trauma. [w:] George Fink, red., Encyclopedia of stress, Second Edition. New York: Academic Press, s. 542-545.
 • Oleś, Piotr (1989) Kwestionariusz do badania kryzysu w wartościowaniu: Podręcznik, Wydanie II rozszerzone. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Pommersbach, Jan (1988) Wsparcie społeczne a choroba. „Przegląd Psychologiczny” 31(2): 503-523.
 • Ravens-Sieberer, Ulrike, Michael Erhart, Nora Wille, Ralf Wetzel, Jennifer Nickel, Monika Bullinger (2006) Generic Health-Related Quality of Life Assessment in Children and Adolescents. „Pharmacoeconomics” 24(2): 1199-1220.
 • Sandberg, Helena (2005) Information and communication in society. „Acta Paediatrica” 94 (supplement 448): 38-39.
 • Sarason, Irvin, Barbara Sarason (1982) Concomitants of social support: attitudes, personality characteristics and life experience. „Journal of Personality” 50(3): 331-344.
 • Schwarzer, Ralf, André Hahn, Harry Schröder (1994) Social integration and social support in a life crisis: Effects of macrosocial change in East Germany. „Amercian Journal of Community Psychology” 22(5): 685-706.
 • Schwarzer, Ralf, Anja Leppin (1988) Social support: The many faces of social interactions. „International Journal of Educational Research” 12(3): 333-345.
 • Sęk, Helena (1997) Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysowej. [w:] Danuta Kubacka-Jasiecka, Anna Lipowska-Teutsch, red., Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej. Kraków: Wydawnictwo ALL, s. 159-169.
 • Sęk, Helena (2001) O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego. [w:] Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk, red., Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 13-22.
 • Sęk, Helena, Roman Cieślak (2011) Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. [w:] Helena Sęk, Roman Cieślak, red., Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 11-28.
 • Straś-Romanowska, Maria (2004) Jakość życia w perspektywie psychologicznej. [w:] Józef Patkiewicz, red., Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wrocław: Typoscrit, PTWzK OW, s. 15-20.
 • Tardy, Charles H. (1985) Social support measurement. „American Journal of Community Psychology” 13(2): 187-202.
 • Terelak, Jan (2008) Człowiek i stres. Bydgoszcz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Topolski, Tari, Todd Edwards, Donald Patrick (2002) Youth Quality of Life Instrument’s User’s Manual and Interpretation Guide. Washington: Seattle Quality of Life Group.
 • Zarzycka, Danuta, Bożena Śpila, Irena Wrońska, Marta Makara-Studzińska (2010) Analiza walidacyjna wybranych aspektów Skali Oceny Wsparcia Społecznego - Interpersonal Support Evaluation List - 40 v. General Population (ISEL-40 v. GP). „Psychiatria” 7(3): 83-94.
 • Zwoliński, Marek, Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec (2001). Skala Poczucia koherencji dla młodzieży i jej właściwości psychometryczne. „Sztuka Leczenia” 2: 31-36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c74c44b9-4116-49aa-9eb7-4fa827965529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.