PL EN


Journal
2018 | 20 | 2 | 165-176
Article title

Czas i przestrzeń a wychowanie. Rozważania na kanwie nauczania papieża Franciszka

Content
Title variants
EN
Time and space and education. Reflections based on the teaching of Pope Francis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject matter of analysis contained in the article is upbringing’s and educator’s perception in Jorge Bergoglio (Pope Francis) teaching. He presented a rule called ‘time is more important than space’ and based on it the perception of upbringing, ‘ability of waiting’, sensitizing, exhorting and discipline. The educators are those who should support process of upbringing. The Pope demands self-development and aspiration of integration from them with the aim of rebuilding the agreement on upbringing based on Christianity.
Keywords
EN
Journal
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
165-176
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Adamski F., Zagrożenia wartości rodziny zagrożeniem cywilizacji, w: Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, red. J. Śledzianowski, T. Sakowicz, Kielce 2006, s. 397-404.
 • Bergoglio J. M. – papież Franciszek, Wymagania i pasja. O wychowaniu katolickim, Kraków 2013.
 • Buczek W., Dialog wychowawczy propozycją dla nauczyciela i ucznia na wzajemne porozumienie i współpracę, „Rozprawy Społeczne” 8(2014), nr 3, s. 35-40.
 • Dłubacz W., Fideizm, racjonalizm i bezkrytyczny pluralizm, w: Rozum otwarty na wiarę, red.
 • A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s. 203-211.
 • Franciszek, Aby Kościół był domem i szkołą harmonii. Przemówienie do uczestników zgroma-dzenia ogólnego Ruchu Focolari – Dzieła Maryi (26.09.2014), „LʼOsserwatore Romano” 10(2014).
 • Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium. O głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie, Kraków 2013.
 • Franciszek, Posynodalna Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia. O miłości w rodzinie, Kraków 2016.
 • Franciszek, Rodzina uratuje świat, Gliwice 2016, s. 92.
 • Franciszek, Trzeba odbudować porozumienie wychowawcze. Przemówienie do uczestników światowego spotkania „Scholad occurrentes” (04.09.2014), „LʼOserwatore Romano” 10(2014).
 • Kuleczka P., Trudny dialog w przestrzeni, w: Edukacja jutra. Proces kształcenia i jego uczestnicy, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2010, s. 19-27.
 • M. Parzyszek, Dobro czy pozorne dobro?, „Rozprawy Społeczne” 8(2014), nr 4, s. 7-12.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
 • Parzyszek M., Chrześcijaństwo jako czynnik integracji społeczno-duchowej całej ludzkości. Implikacje pedagogiczne, „Studia Gdańskie” 39(2016), s. 207-2018.
 • Parzyszek M., Wychowanie. Pomiędzy <> a nadzieją, która pozostaje przy tym, co najlepsze, w: Opieka. Wychowanie. Wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii
 • i praktyki pedagogicznej, red. L. Pietruszka, Lublin 2016, s. 227-235.
 • Ryk A., W poszukiwaniu pedagogicznego arche. Zarys systemów pedagogicznych, Kraków 2012.
 • Tarnowski J., Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa 1982.
 • Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarycie, Jelenia Góra 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7550c29-6f56-486b-86da-7827e4a32bc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.