PL EN


2018 | 11 | rb.ujw.pl/social
Article title

Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami w uczeniu się w świetle nowych regulacji prawnych

Authors
Content
Title variants
Procedures for organizing and providing psychological and pedagogical assistance to pupils with learning difficulties in the light of new legal regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów to jedno z największych wyzwań współczesnej szkoły. W artykule autorka próbowała przybliżyć ustalenia terminologiczne związane z pojęciem trudności w uczeniu się. Skupiła się przede wszystkim na specjalnych potrzebach edukacyjnych i specyficznych trudnościach w uczeniu się. Celem pracy było wskazanie istoty zmian w nowych regulacjach prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Autorka oceniła te zmiany zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Przedstawiła przykładowe uniwersalne procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznych, które mogą być pomocne w codziennej pracy szkoły, przedszkola czy innej instytucji oświatowej.
EN
In the article, the author attempted to introduce terminological findings related to the concept of learning difficulties. She focused primarily on special educational needs and specific learning disabilities. The aim of the work was to show examples of procedures for organizing and providing psychological and pedagogical help. The author assessed these changes both positively and negaively. She presented examples of universal procedures for organizing and providing psychological and pedagogical help, which can be helpful in everyday work of a school, kindergarten or other educational institution.
Year
Issue
11
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7589dfc-3c3a-44ec-874f-815fd686f93d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.