PL EN


2020 | 111 | 1 | 185-197
Article title

Tradycja egzemplów w powieści „Matylda i Daniło” Anny Mostowskiej

Title variants
EN
Tradition of Exepla in Anna Mostowska’s Novel “Matylda i Daniło” (“Matylda and Danilo”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizowana jest tradycja egzemplów w powieści „Matylda i Daniło” Anny Mostowskiej (1806). W tym celu przywołano narracje pochodzące z dwóch zbiorów: „Wielkiego zwierciadła przykładów” Joannesa Majora (tłumaczenie polskie: Szymon Wysocki, 1612) oraz „Historyj świeżych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego (1. połowa XVIII wieku). Ukazano „długie trwanie” pewnych schematów fabularnych oraz motywów (motyw ducha-pokutnika, stosunek do życia zakonnego, ukazanie cierpień duszy czyśćcowej czy problem odkupienia grzechów i zbawienia jednostki), obecnych tak w kaznodziejskich przykładach, jak i w analizowanej powieści. Wzorce zachodnioeuropejskiej powieści grozy zmodyfikowane zostały w utworze poprzez konwencje tekstów użytkowych – egzemplów.
EN
The paper analyses the tradition of exempla in Anna Mostowska’s novel Matylda i Daniło (Matylda and Danilo) (1809). To effectuate this task, it recalls the narrations from two collections, namely Joannes Major’s “Wielkie zwierciadło przykładów” (“Great Mirror of Examples)” (Polish translation by Szymon Wysocki from the year 1612) and Michał Jurkowski’s “Historyje świeże i niezwyczajne” (“Fresh and Unusual Stories)” (the first part of the 18th c.). The article reveals the ‘long-lasting’ of certain fictional schemes and motifs (a penitent ghost, attitude to monastic life, suffering of a purgatory soul, or the redemption of sins and salvation of an individual) present both in the preacher’s examples and in the novel in question. The patterns of Western European horror novel are in Mostowska’s piece modified through the conventions of applied texts—exempla.
Year
Volume
111
Issue
1
Pages
185-197
Physical description
Dates
printed
2020-03-31
Contributors
  • Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c75a2c42-b248-4a3b-b7fa-bbe00434e296
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.