PL EN


2015 | 12 | 243-265
Article title

Czy nauczyciel krajoznawstwa może stanowić kotwicę łączącą jednostkę z małą ojczyzną?

Content
Title variants
EN
Does touring teacher may constitute an anchor between person and homeland?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The most important challenges facing our country are: wide development and educational development to ensure a rapid dynamics of socio-economic. Possible changes can be implemented in a rational society, knowledge society, which is based on education based on respect for one's own past history, as well as touring. This article aims to highlight the always current words written in the notes of the Commission for Protection of Monuments for more than 30 years ago, which read: Each nation needed are old stones and old architectural shapes. They just are the anchor of the memory of many generations. Another goal is to bring the term of sightseeing and to highlight its role in the integration (bonding) units in the active groups. The speed and dynamics of change is a major threat to the development of whole societies. Educated and engaged in their work the teacher can build and strengthen quality: ties in the group, as well as the quality of life of individuals and entire social groups. Ability to perceive beauty of his native land, its history, monuments. Nature can integrate individuals, groups and the whole society.
Year
Volume
12
Pages
243-265
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Denek K., Dopełniające się Ojczyzny, [w:] Regionalizm i twórczość w edukacji, red. K. Denek, L. Pawelski, A. Żukrowska, Collegium Balticum, Szczecin 2011.
 • Denek K., Pawelski L., Urbanek B., Żukrowska A., Wokół małych ojczyzn, Wydawnictwo Szczecińska Szkoła Wyższa CB, Szczecin 2011.
 • Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa 2013.
 • Grzybowski K., Ojczyzna, naród, państwo, PIW, Warszawa 1977.
 • Juul J., Kryzys szkoły, Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2014.
 • Gordon A., Krajoznawstwo i turystyka w szkole. Poradnik, Zarząd Główny PTTK, Warszawa 2003.
 • Kasprzyk A., Krajoznawstwo szkolne jako czynnik wspomagający proces nauczania geografii, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Biała Podlaska 1994.
 • Kowalczyk A., Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1992.
 • Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Krupisz SA, Poznań 2005.
 • Kunikowski J., Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodzieży, [w:] Wychowanie patriotyczne żołnierzy. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo MON, Warszawa 2006.
 • Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2012.
 • Nęcka E., Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje, GWP, Gdańsk 2003.
 • Niktorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAiP, Warszawa 2009.
 • Ostrokólski A., Patriotyzm podstawą szkolenia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. – instytucje publiczne w systemie bezpieczeństwa, red. M. Kopczewski, D. Sienkiewicz, Wydawnictwo CSzSP w Koszalinie, Koszalin 2015.
 • Penc J., Strategiczne zarządzanie. Perspektywiczne myślenie. Strategiczne działanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2002.
 • Rose C., Nicholl M. J., Ucz się szybciej na miarę XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 2003.
 • Wesołowska E. A., Paweł Włodkowic wzorcem osobowym współczesnego patrioty, [w:] Patriotyzm. Obronność. Bezpieczeństwo, red. E. A. Wesołowska, A. Szerauc, Wydawnictwo AON, Warszawa 2002.
 • Urbanek B., Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna, [w:] K. Denek, L. Pawelski, B. Urbanek, A. Żukrowska, Wokół małych Ojczyzn, Wydawnictwo Szczecińska Szkoła Wyższa, Szczecin 2011.
 • Herbert Z., Labirynt nad morzem, http://polski.gim26.gda.pl/Z.%20Herbert%20 -%20Labirynt%20nad%20morzem.pdf (dostęp: 3.09.2008).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c75fb74e-469b-4e74-a36a-85b255e45f0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.