PL EN


2014 | 105 | 4 | 169-179
Article title

Zatrzymani w stylu. O książkach wspomnieniowych Czesława Zgorzelskiego i Ireny Sławińskiej

Authors
Title variants
EN
Held in Style. On Czesław Zgorzelski’s and Irena Sławińska’s Memoir Books
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są dwie książki autobiograficzne wybitnych literaturoznawców: "Przywołane z pamięci" Czesława Zgorzelskiego oraz "Szlakami moich wód…" Ireny Sławińskiej. Wyróżniają się one na tle pamiętnikarstwa polskich badaczy literatury, ponieważ, z jednej strony, opisują losy bohaterów bardzo do siebie podobne, z drugiej, w samej formie wypowiedzi kreują sugestywne i odmienne ich wizerunki. Fitas pokazuje, analizując po kolei kompozycję, styl i język książek, że to, co napisali Zgorzelski i Sławińska, to nie tylko faktograficzne opowieści o własnym życiu, ale zarazem utwory literackie. "Przywołane z pamięci" w stylu klasycznego i z pietyzmem uporządkowanego pamiętnika ocala postać rzetelnego historyka literatury, autora drobiazgowych analiz i edytora, "Szlakami moich wód…" w eseistycznym stylu wspominania portretuje jedną z najbardziej błyskotliwych znawczyń dramatu i interpretatorek poezji.
EN
Two autobiographical books by distinguished literary scholars, Czesław Zgorzelski’s "Przywołane z pamięci" ("Recalled from Memory") and Irena Sławińska’s "Szlakami moich wód…" ("Tracking My Waters...") are made the subject of the article. The books stand out in comparison to memoirism by Polish literary researchers as, on the one hand, they present quite similar fortunes of characters, and, on the other hand, in the form of expression the writers create suggestive and dissimilar images of figures. Analysing the composition, style, and language of the books, Fitas shows that what the authors delivered are not only a fact-collecting accounts of life but also literary pieces. "Recalled from Memory" in a classical style and ordered with reverence memoir saves the figure of a conscientious literary historian, the author of meticulous analyses and editor, while "Tracking My Waters..." in an essayistic style portrays one of the most brilliant drama experts and poetry interpreters.
Year
Volume
105
Issue
4
Pages
169-179
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c76a2374-dceb-4715-bc80-4ef167e1bce5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.