PL EN


2014 | 1(87) | 59-67
Article title

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kształtowaniu innowacyjnych obszarów województwa podkarpackiego

Authors
Content
Title variants
EN
Foreign Direct Investments in the Development of Innovative Areas of Podkarpacie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu innowacyjności obszarów województwa podkarpackiego. Artykuł zawiera dane dotyczące struktury inwestycji zagranicznych na terenie województwa, jak również analizuje ich wielkość, uwzględniając przy tym inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Parkach Przemysłowych oraz klastrach technologiczno-przemysłowych które stają się obecnie kluczowym czynnikiem w rozwoju innowacyjnego Podkarpacia.
EN
The purpose of this article is to evaluate the role of foreign investments in the development of innovative areas of the Podkarpacie voivodeship. The article presents the information regarding the structure of foreign investments in the voivodeship. Additionally, it analyses their size taking into account the investments in special economic zones, such as: industrial parks and technological-industrial clusters, which are becoming a key factor in the innovative development of the Podkarpacie voivodeship.
Year
Issue
Pages
59-67
Physical description
Dates
published
2014-03-30
Contributors
 • Urząd Gminy Jarosław
References
 • Becik R., Teoretyczne podstawy tworzenia klastrów gospodarczych, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. Bojar, Lublin 2006.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006
 • Cyrson E., Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, PWN, Warszawa 1981
 • Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysokorozwiniętych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 1990, nr 105
 • Dunning J.H., International Production and Multinational Enterprise, George Allen and Unwin, London 1981
 • Howaniec H., Ocena polityki klastrowej Polski w latach 2007-2013, (w:) R. Borowiecki, T. Rojek, Kooperacja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • Howaniec H., Rola klastrów w rozwoju atrakcyjności inwestycyjnej regionów (w:) R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarcze, wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Howaniec H., Wpływ polityki klastrowej na innowacyjność regionu na przykładzie województwa śląskiego, w: Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw, R. Borowiecki, T. Rojek (red.), wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2004
 • Lewandowska A., M. Stopa, R. Pater, Diagnoza innowacyjności woj. Podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2012 Raport, Rzeszów 2012
 • Marona B., Bieniek A. , Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę polski w latach 1996-2010, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne-Ekonomia XLIV nr 2 (2013) 1–14
 • Marshall A., Zasady ekonomiki, M. Arct. Warszawa 1925
 • Porter E., Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001
 • Porter M. E.., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and London 1990
 • Przegląd Regionalny 2012 województwo podkarpackie, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2013
 • Putkiewicz W., D. Stokowska, Region a Klastry, [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. Bojar, Lublin 2006
 • Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2012, Rzeszów 2012
 • Rychlewska P., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój województwa podkarpackiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, Nr 3(41)
 • Szymańska M., N. Kolber, M. Czuchnowski, P. Wacnik (red.), Podkarpacie dla Inwestorów, Analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012, Rzeszów 2012
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2007 nr 42 poz. 274)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 VI 2006 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 803)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c77247d1-e940-4dd6-a38d-94771ef2a2ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.