PL EN


2018 | 25 | 171-183
Article title

Patostreaming jako narzędzie popularyzacji podkultury przemocy

Content
Title variants
EN
Pathostreaming as a way of popularising the subculture of violence
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Pathological streaming is a form of livestreaming, which contains violence and vulgar or obscene materials. This kind of videos are very popular among Internet users, especially those who are underage. The article describes this phenomenon, the Polish authors of such content and the recipients of pathological livestreaming as well. It also presents a number of psychological mechanisms responsible for transmission of subculture of violence rules. Pathological livestreaming is presented as a deviant norms popularizer and a serious threat to young people.
Contributors
References
 • Bandura Albert, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Bandura Albert, Social Learning Theory, General Learning Corporation, New York City 1971, s. 2
 • Bandura Albert, Ross Dorothea, Ross Sheila A., Transmission of aggression through immitation of aggressive models, Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol. 63, No. 3 (1961).
 • Błachut Janina, Gaberle Andrzej, Krajewski Krzysztof, Kryminologia, WDG Drukarnia w Gdyni, Gdańsk 2004.
 • Bushman Brad J., Anderson Craig A., Comfortably Numb. Desensitizing Effects od Violent Media on Helping Others, Psychological Science Vol. 20 nr. 3 (2009).
 • Carnagey Nicholas L., Anderson Craig A., Theory in the study of media violence: The general aggresion model. [W:] Media violence and children. A complete guide for parents and professionals, D.A. Gentile (Red.), Praeger, London 2003.
 • Cieśla Joanna, Dzieci w sieci, Polityka nr 33 (3123), 2017.
 • Diagnoza internetu 2009, Krzysztof Krejtz (red.), Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2009.
 • Engelhardt Christopher R., Bartholow Bruce D., Saults Scott J., Violent and Nonviolent Video Games Differentially Affect Physical Aggression for Individuals High Vs. Low in Dispositional Anger, Aggressive Behaviour Vol. 37, Nr 6 (2011).
 • Farnicka Marzanna, Liberska Hanna, Niewiedział Dorota, Psychologia agresji. Wybrane problemy,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 r.
 • Flores Suzana E., Sfejsowani. Jak media społecznościowe wpływają na nasze życie, emocje i relacje z innymi, Muza, Warszawa 2017.
 • Groves Christopher L., Prot Sara, & Anderson Craig A., Violent media effects: Theory and evidence, [W:] Encyclopedia of Mental Health, H. S. Friedman (Red.), 2nd Edition, Vol 4 (2006).
 • Krajewski Krzysztof, Koncepcja podkultury przemocy a wyjaśnianie przestępczości agresywnej, Archiwum Kryminologii t. XIV, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1987.
 • Komunikat CBOS nr 90/2015 „Internauci 2015"
 • Komunikat CBOS nr 110/2015 „Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów”.
 • Morbitzer Janusz, Aksjologiczne konteksty internetu, [W:] Paradoksy internetu. Konteksty społeczno--kulturowe, Magdalena Szpunar (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Pytka Lesław, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne, metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005.
 • Raport z badania NASK „Nastolatki 3.0”.
 • Soral Wiktor, Bilewicz Michał, Winiewski Mikołaj, Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization, Aggresive Behavior, Vol. 4, Nr 2 (2018)
 • Winiewski Mikołaj, Hansen Karolina, Bilewicz Michał, i.in. 2016, Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych.
 • Wojciszke Bogdan, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Wójcik Szymon, Korzystanie z internetu przez polską młodzież – studium metodą teorii ugruntowanej. Wyniki badania EU NET ADB, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Vol. 12 Nr 1 (2013).
 • Zajęcka Beata, Internet – przyjaciel czy wróg współczesnej młodzieży?, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, t. XXI (2012).
 • https://www.youtube.com/user/Gimperr dostęp 26 lipca 2018 r. g. 10.55.
 • https://ome.tv/ dostęp 26 lipca 2018 r., g. 11.05.
 • https://www.youtube.com/watch?v=0M1UekSg6RA dostęp 26 lipca 2018 r., g. 11.05.
 • https://www.youtube.com/watch?v=F2BAPaC6mcI dostęp 30 lipca 2018 r., g. 12.56.
 • https://tipanddonation.com/danielmagical dostęp 20 sierpnia 2018 r., g. 13.45.
 • https://www.youtube.com/watch?v=Qyzxd6wC2YY dostęp 26 lipca 2018 r., g. 21.20.
 • https://www.youtube.com/watch?v=-wEG0N30zQ8 dostęp 26 lipca 2018 r., g. 21.22.
 • https://dlive.io/@rafonixofficial dostęp 30 lipca 2018 r., g. 13.52.
 • https://www.youtube.com/channel/UCNArdo_iHMiRBbFvFk_e--w dostęp 30 lipca 2018 r., g. 18.55.
 • https://www.youtube.com/watch?v=Tu_rXLjnk4g dostęp 24.05.2018r. g. 14.01 i https://www.youtube.
 • com/watch?v=W_D257DygD0 dostęp 24.05.2018r. g.14.18.
 • https://www.facebook.com/RafonixOfficialFanPage/ , https://www.facebook.com/danielmagical/?hc_ref=ARRNEg80bZ7wJwTWNhmWE7T0qyB099by4vsutmHFmS9N3dnw4eLqSXGAA8zR4wKLe8Y&fref=nf , dostęp 30 lipca 2018 r., g. 13.16.
 • https://vimeo.com/250807621 dostęp 30 lipca 2018 r. g. 14.05.
 • http://natemat.pl/233887,kim-jest-gural-youtuber-na-celowniku-policji dostęp 30 lipca 2018 r. g. 14.05.
 • https://www.youtube.com/watch?v=CRmBebFz14A dostęp 30 lipca 2018 r., g. 19.00.
 • https://www.youtube.com/watch?v=qf_RuZi5qzQ dostęp 30 lipca 2018 r., g. 19.20.
 • https://www.youtube.com/watch?v=2bIaNodwyxo dostęp 30 lipca 2018 r., g. 19.20.
 • https://www.youtube.com/watch?v=7tb8203qBWQ dostęp 30 lipca 2018 r., g. 19.26.
 • https://www.youtube.com/watch?v=2pG2mN7afFQ dostęp 30 lipca 2018 r., g. 19.29.
 • https://www.youtube.com/watch?v=z25jGQDaQco&t=5s dostęp 30 lipca 2018 r., g. 22.01.
 • https://www.youtube.com/watch?v=F2BAPaC6mcI dostęp 1 sierpnia 2018 r., g. 11.39.
 • https://www.youtube.com/watch?v=Mpx-OMbz3cA dostęp 30 lipca 2018 r., g. 22.20.
 • https://www.youtube.com/watch?v=vcd2LxcPYvA dostęp 1 sierpnia 2018 r., g. 18.16.
 • https://www.youtube.com/watch?v=FljV2Ldl3hg dostęp 24.05.2018 g.13.55.
 • https://www.youtube.com/watch?v=MBP9A8n-Wkk dostęp 24.05.2018 g.13.55.
 • https://www.youtube.com/watch?v=tjBahE_KvtU dostęp 24.05.2018 g.14.00.
 • https://www.youtube.com/watch?v=IBkti61sOvU dostęp 05.06.2018 r. g. 14.14.
 • https://www.youtube.com/watch?v=RvnBsVjyJd0 dostęp 05.06.2018 g. 14.19.
 • https://www.youtube.com/watch?v=H3zC1YEpfts dostęp 05.06.2018 r. g. 14.15.
 • https://kobieta.onet.pl/dziecko/pokazalismy-rodzicom-co-ich-dzieci-ogladaja-w-sieci-to-odrazajace/4bkf7fc dostęp 26.06.2018 r. godz. 14.30.
 • http://natemat.pl/235507,rafonix-boxdel-gural-rafatus-patostreamerzy-banowani-na-youtube dostęp 30 lipca 2018 r., g. 14.28.
 • https://www.youtube.com/watch?v=Ko2qU30SlAo dostęp 2 sierpnia 2018 r., g. 00.10.
 • https://www.shotbook.pl/shot/2675/rafonix-pierwszy-stream-na-d-live-9k-ludzi-link-do-live dostęp 2 sierpnia 2018 r., g. 00.14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c78a859b-bc1e-4a9c-85a2-f3e68f663dff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.