PL EN


2013 | 23 | 2 | 43-54
Article title

Multi-criteria model for determining order size

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A multi-criteria model for determining the order size for materials used in production has been presented. It was assumed that the consumption rate of each material is a random variable with a known probability distribution. Using such a model, in which the purchase cost of materials ordered is limited, three criteria were considered: order size, probability of a lack of materials in the production process, and deviations in the order size from the consumption rate in past periods. Based on an example, it has been shown how to use the model to determine the order sizes for polyurethane adhesive and wood in a hard-coal mine.
Year
Volume
23
Issue
2
Pages
43-54
Physical description
Contributors
 • Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Poland
References
 • AMELJAŃCZYK A., Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1984.
 • AXSATER S., Inventory Control, Springer Science + Business Media, LLC, 2006.
 • BRANKE J., DEB K., MIETTINEN K., SŁOWIŃSKI R., Multiobjective Optimization. Interactive and Evolutionary Approaches. Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin 2008.
 • CHARY S.N., Theory and Problems in Production and Operations Management, McGraw Hill Publishing, 1995 (reprint 2007).
 • Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka, C. Domański (Ed.), PWE, Warszawa 2011.
 • Multiple Criteria Decision Analysis. State of the art Surveys, J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (Eds.), Springer Science, 2005.
 • GREASLEY A., Operations Management in Business, Stanley Thomas LTD, U.K., 1999.
 • JAKOWSKA-SUWALSKA K., WOLNY M., SOJDA A., Wielokryterialny model sterowania zapasami, Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 2011, 57, 169–182.
 • JAKOWSKA-SUWALSKA K., WOLNY M., SOJDA A., Wielokryterialne sterowanie zapasami jako element wspomagania potrzeb materiałowych, Zarządzanie i Edukacja, 2011, 78, 5–16.
 • KONARZEWSKA-GUBAŁA E., Programowanie przy wielorakości celów, PWN, Warszawa 1980.
 • KHOUJA M., The single-period (news-vendor) problem. Literature Review and Suggestions for Future Research, Omega Int. J. Mgmt. Sci., 1999, 27, 537–553.
 • KOULAMAS C., A Newsvendor Problem with Revenue Sharing and Channel Coordination, Decision Sciences, 2006, 37, 1.
 • KRZYŻANIAK S., CYPLIK P., Zapasy i magazynowanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 • KUKUŁA K., Metoda unitaryzacji zerowej, PWN, Warszawa 2000.
 • MIETTINEN K., Nonlinear Multiobjective Optimization, Kluwer Academic Publishers, Boston 1998.
 • NOWAK M., Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 • OGRYCZAK W., Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 • PRUSEK S., STAŁĘGA S., STOCHEL D., Metody i środki przeznaczone do uszczelniania i wzmacniania górotworu oraz obudowy wyrobisk, Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, nr 863, 2005.
 • ROY B., Méthodologie Multicritére d’aide a la Décision, Economica, Paris 1985.
 • ROY B., BOUYSSOU D., Aide Multicritère a la Decision: Méthodes et Cas, Economica, Paris, 1993.
 • SARJUSZ-WOLSKI Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000.
 • SILVER E.A., A simple replenishment rule for a linear trend in demand, European Journal of Research, 1977, 1, 365–367.
 • WAGNER H.M., WITHIN T.M., Dynamic Version of the Economic Lot Size Model, Management Science, 1958, 5, 88–96.
 • WAGNER H.M., Principles of Operations Research with Applications to Managerial Decisions, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c791e830-cfde-4be6-8b41-3c291ee75d4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.