PL EN


2020 | 4(276) | 131-157
Article title

Warszawski «Hamlet» 1871: dylematy historiograficzne

Authors
Title variants
EN
«Hamlet» in Warsaw 1871: Historiographic Dilemmas
Languages of publication
Abstracts
EN
This article discusses the performance of Hamlet that premiered at Teatr Wielki [Grand Theater] in Warsaw on 24th March 1871. Produced as part of the celebrations of Helena Modrzejewska’s achievement, it is regarded as an important chapter in the history of Warsaw theater in the second half of the 19th century. The author separates historical documents dating from the period in question from later interpretations in order to complicate and problematize the image of this legendary staging created by Józef Szczublewski in the 1960s. Research using archive materials enables a discussion of the instability of facts, the mechanism of creating theater legends, and the dilemmas concerning the description and evaluation of historical phenomena. An important part of the historiographic analysis undertaken in the article is also to problematize the tension between a literature-oriented and theater-oriented approach to studying theater history.
Year
Issue
Pages
131-157
Physical description
Contributors
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
References
 • Bogusławski, W. (1961). Siły i środki naszej sceny. Warszawa: WAiF.
 • Borkowska-Rychlewska, A. (2006). Poema muzykalne: Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu. Kraków: Universitas.
 • Filler, W. (1959), Jan Królikowski. Warszawa: PIW.
 • Got, J., Szczublewski, J. (red.) (1965). Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Warszawa: PIW.
 • Jarząbek-Wasyl, D. (2016). Za kulisami: Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jasińska, Z. (2010). Na scenie teatru i życia: Saga rodu Leszczyńskich-Rapackich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ERRATA, Instytut Sztuki PAN.
 • Komorowski, J. (1993). Polska Ofelia. W: J. Ciechowicz, Z. Majchrowski (red.), Od Shakespeare’a do Szekspira. Gdańsk: Centrum Edukacji Teatralnej.
 • Kosiński, D. (2005). Dramaturgia praktyczna: Polska sztuka aktorska XIX wieku w piśmiennictwie teatralnym swej epoki. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana".
 • Kosiński, D. (2003). Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku: Główne problemy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kotarbiński, J. (1925). Aktorzy i aktorki. Warszawa: Nakładem Mazowieckiej Spółki Wydawniczej.
 • Krogulski, W. (2015). Notatki starego aktora: Przewodnik po teatrze warszawskim XIX wieku. Kraków: Universitas.
 • Kuraś, M. (2011). Jan Chęciński. Pamiętnik Teatralny, 1-2.
 • Modrzejewska, H. (1957). Wspomnienia i wrażenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Partyga, E. (2016). Wiek XIX: Przedstawienia. Warszawa: PIW, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Instytut Sztuki PAN.
 • Rapacki, W. (1925). Sto lat sceny polskiej w Warszawie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”.
 • Secomska, H. (1971). Repertuar teatrów warszawskich 1863-1890. Warszawa: IS PAN.
 • Sivert, T. (1982). Teatry warszawskie w latach 1865-1890. Warszawa: PWN.
 • Szczublewski, J. (1955). Nieznany rękopis Heleny Modrzejewskiej. Pamiętnik Teatralny, 1.
 • Szczublewski, J. (1993). Teatr Wielki w Warszawie 1833-1993. Warszawa: PIW.
 • Szczublewski, J. (1962). Warszawski scenariusz „Hamleta” z 1871 roku. Pamiętnik Teatralny, 1.
 • Szczublewski J. (2009). Modrzejewska: Życie w odsłonach. Warszawa: W.A.B.
 • Szczublewski, J. (2015). Wielki i smutny teatr warszawski 1868-1880. Warszawa: Teatr Narodowy.
 • Świątkowska, W. (2009). Książę Hamlet Juliusza Osterwy. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Terlecki, T. (1962). Pani Helena: Opowieść biograficzna o Modrzejewskiej. Londyn: Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas”.
 • Wanicka, A. (2011). Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868-1880. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Waszkiel, H. (2015). Trudne lata: Teatr warszawski 1815–1868. Warszawa: Teatr Narodowy.
 • Żurowski, A. (2010). MODrzeJEwSKA ShakespeareStar. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Żurowski, A. (2001). Szekspir w cieniu gwiazd. Gdańsk: Tower Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7a6f546-8d86-4a0f-be4b-6444054d90dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.