PL EN


2017 | 8 | 1 | 163-168
Article title

System informacji turystycznej i jego usługi w opinii odwiedzających województwo podkarpackie

Authors
Content
Title variants
The Tourist Information System and its Services in the Opinion of Visitors in Podkarpackie Province
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Z marketingowego punktu widzenia turysta poszukuje korzyści. Jedną z takich korzyści jest informacja. Dostarczeniu tej korzyści ma służyć – i służy – informacja turystyczna, a właściwie jej system. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty informacji w procesie obsługi ruchu turystycznego. Wykorzystano również wybrane wyniki badań przyjazdowego ruchu turystycznego przeprowadzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2015 r., odnoszące się m.in. do opinii respondentów na temat oceny usług informacji turystycznej w regionie. Profesjonalna informacja turystyczna potrzebna jest na każdym etapie konsumpcji turystycznej, ale różny powinien być jej rodzaj, zakres i forma, dlatego też w opracowaniu przybliżono m.in. konstrukcję Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, z którego usług korzystają zarówno polscy, jak i zagraniczni turyści.
EN
From the marketing perspective a tourist is looking for the benefits. One of such benefit is information. The purpose of this article is to show the essence of the information in the process of tourist services. For this purpose were presented the selected results of research of inbound tourist flow in the podkarpackie province in 2015, relating to the respondents’ opinion e.g. concerning the assessment of tourist information services in the region. Professional tourist information is needed at every stage of tourism consumption but the type, scope and form should be different, and therefore the paper outlines, among others, the structure of Polish Tourist Information System, which is used by Polish and foreign tourists.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
163-168
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Polska
References
 • Bucholz, M. (red.) (2010). Polski System Informacji Turystycznej. Warszawa: POT.
 • http://aktualnosciturystyczne.pl/pot/e-turysta-zasluguje-na-8-mln-zl? (8.05.2016).
 • http://pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-turystycznej (8.05.2016).
 • Kruczek, Z., Walas, B. (2010). Promocja i informacja i w turystyce. Kraków: Proksenia.
 • Kulikowski, J.L. (1978). Informacja i świat, w którym żyjemy. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Meyer, B. (red.) (2006). Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa: PWN.
 • Nizioł, A.. Kulasa, J. (2015). Przyjazdowy ruch turystyczny w województwie podkarpackim. Ra-port z badań Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rzeszów.
 • Nowa encyklopedia powszechna (1995). Warszawa: PWN.
 • Oleksiuk, A. (2009). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
 • Wierzbicki, T. (red.) (1986). Informatyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 • Ziółkowski, R. (2007). Zarządzanie informacją w regionie turystycznym. Białystok: Wyd. Politechniki Białostockiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
DOI
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7ad3e86-aed7-41d0-ae85-1079a4e14627
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.