PL EN


2016 | 17 | 351-356
Article title

Tajemnice kobiecego ciała. Doświadczenia kobiet zmagających się z niepłodnością nieznanego pochodzenia

Content
Title variants
EN
The secrets of female body. Experiences of women struggling with infertility of unknown origin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bohaterkami niniejszego artykuły autorka uczyniła wybraną kategorię kobiet doświadczających utrudnionej prokreacji – kobiety, których trudności zostały zdefiniowane przez system medyczny jako niepłodność nieznanego pochodzenia. Podstawę do analiz zamieszczonych w artykule stanowią wybrane fragmenty wywiadów z szesnastoma kobietami, które w momencie udziału w badaniu posiadały diagnozę niepłodności nieznanego pochodzenia. Przedmiotem analizy autorki jest proces starania się o dziecko tych kobiet od momentu podjęcia decyzji o działaniach prokreacyjnych do etapu, w którym znajdowały się one w momencie zakończenia realizacji wywiadów. Rekonstrukcja wypowiedzi rozmówczyń pozwala na pokazanie, w jaki sposób, w trakcie działań prokreacyjnych, zmieniał się stosunek badanych kobiet do swojego ciała – od ciała, które wydawało się nie skrywać tajemnic, poprzez ciało, które zaskoczyło, do ciała, które zaczęło być tajemnicą. Autorka omawia założenia, z jakimi jej rozmówczynie rozpoczynały swoje starania o dziecko. Następnie opisuje etap konfrontacji tych założeń z rzeczywistością, Aby na zakończenie pokazać specyfikę poszukiwania rozwiązania tajemnic kobiecego ciała w sytuacji doświadczania niepłodności nieznanego pochodzenia. Badane przez autorkę kobiety, pomimo długotrwałego procesu diagnostycznego, nie poznały rozwiązania problemu, jaką jest ich niepłodność.
EN
This article focuses on a chosen category of women experiencing problems when trying to conceive, that is women whose problems have been defined by the medical professionals as infertility of unknown origin. The basis of the analysis presented in this article is formed by chosen fragments of the interviews with sixteen women that, when taking part in the study, were diagnosed with infertility of unknown origin. The author analyses the process of trying to conceive in these women from when the decision was made to the point where they were at the time of the interviews. Reconstructing the statements made by the interviewees allows one to observe the way, in which during the process of trying to conceive, their approach to their own body had changed – from the body that seemed to hide no secrets, to the body that surprised, to the body that became a secret. The author describes the assumptions made by the interviewees before trying to conceive and the phase, when these assumptions were met with reality. Finally, an attempt is made to outline the specificity of the search for the solution to the secrets of female body when experiencing infertility of unknown origin. The interviewees, despite, in each case, a long-lasting diagnostic process, were unable to probe the mystery of their infertility.
Year
Volume
17
Pages
351-356
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Zakład Metodologii Badań Społecznych
References
 • Britt E. C., Conceiving Normalcy. Rhetoric, Law and the Double Binds of Infertility, Tuscaloosa 2001.
 • Diamond R., Kezur D., Meyers M., Scharf C. N., Weinshel M., Couple therapy for infertility, New York 1999.
 • Greil A. L.., Not yet pregnant: Infertile couples in contemporary America, New Brunswick, London 1991.
 • Holzer J.Z., Demografia, Warszawa 1999.
 • Kuczyński W., Kurzawa R., Oszukowski P., Pawelczyk L., Poręba R., Radowicki S., Szamatowicz M., Wołczyński S., Rekomendacja dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, „Ginekologia Polska” 2012, Nr 83.
 • Lesińska-Sawicka M., Późne macierzyństwo: studium socjomedyczne, Kraków 2008.
 • McKay Hart D., Norman J., Ginekologia, tłum. H. Bręborowicz, Wrocław 2006.
 • McKenzie R., The identification of menstrual change: working with biographies of reproduction, “Journal of the Anthropological Society of Oxford”2000, Vol 31, No. 1.
 • McQuillan J., Greil A. L., White L., Jacob M. C., Frustrated Fertility: Infertility and Psychological Distress Among Women, “Journal of Marriage and Family” 2003, Vol. 65, No. 4.
 • Menzies H., Cyberspace time and infertility: thoughts on social time and the environment, “Time and Society” 2000, Vol. 9, No. 1.
 • Monarch J. H., Childless, No Choice: The Experience of Involuntary Childlessness, London 1993.
 • Opala T., Wożniak J., Rabiega D., Rzymski P., Zaburzenia płodności [w] Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów, red. T. Opala, Warszawa 2006.
 • Radwan J., Epidemiologia niepłodności, [w:] Niepłodność i rozród wspomagany, red. J. Radwan, S. Wołczyński, Poznań 2011.
 • RoudiNazarinia R., Schumm W. R., Britt S. L., Transition to Parenthood, Berlin 2013.
 • S. Earle, G. Letherby, Conceiving Time? Women who do or do not conceive, “Sociology of Health & Illness” 2007, Vol. 29, No. 2.
 • Sandelowski M., Holditch-Davis D., Harris B.G., Living the life: explanations of infertility, “Sociology of Health & Illness” 1990, Vol. 12, No. 2.
 • Slany K., Szczepaniak-Wiecha I., Bezdzietność – czy nowa wartość we współczesnym świecie, [w] Systemy wartości a procesy demograficzne, red. K. Slany, I. Szczepaniak-Wiecha, Kraków 2003.
 • Szamatowicz M., Niepłodność [w:] Położnictwo i Ginekologia – Tom II Ginekologia, red. G. Bręborowicz, Warszawa 2007.
 • Szamatowicz M., Płodność, niepłodność i metody regulacji urodzeń, [w:] Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006, red. T. Niemice, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7b1cb4b-c9b5-46fd-b8ef-762fef1710ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.